MongoDB yapılan değişiklikleri kaydetmiyor

arkadaşlar delirtecek beni ne yaptıysam kaydetmedi


		self.mongo_client = pymongo.MongoClient() # burada bağlantıyı sağladığımız şifre falan var

		self.database = self.mongo_client["Duel-DB"] # bu kodlar __init__ de 
	
		
	def procces_cmd(self,cmd):
		cmdWS =  cmd.split(" ")


		if cmdWS[0] == 'REGISTER':

			values =  cmdWS[1][1:-1].split("-")

			person = {'name' : values[0], 'email' : values[1], 'password' : values[2]}
			print(person)
			x = self.database["Users"].insert_one(person)
			print(x)

bu veriyi yazma kısmını çalıştırdığımda hiç bir sonuc olmadı


sorun verilerde değil elle girmeyi denedim olmadı gene

sorunu whitelisti değiştirerek yaptım.