MSSql sıra no,ROW_NUMBER()

Ouşturduğum veri tabanındaki bir sütunun verilerini row_number() fonksiyonu ile bir değişkene atamak istiyorum bunu nasıl yapabilriim

ROW_NUMBER, sunucu tarafinda calisan bir fonksiyon. Python degiskenlerine atama yapmak icin kullanilamaz.

    sql_query = f"SELECT SiraNo, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY SiraNo) AS row_number FROM Telefon"
    imlec.execute(sql_query)
    sonuclar = imlec.fetchall()

bu şekilde oluyr