Mvc de Group by işlemi yapabilecek biri yokmu?

HTML

<tr>


  <th>Parça Adı</th>
  <th>Fiyat</th>

</tr>


  <tbody>


    @foreach (var item in Model)
    {
      <tr>
        <td>@item.BataryaModel.ModelAdi --- @item.GenelMaliyet.Aciklama</td>
        <td id="Fiyat">@item.GenelMaliyet.Fiyat</td>
      </tr>

    }


    <tr>
      <td id="td-toplam-text">Toplam : </td>


      <td id="td-toplam">@Model.Sum(p => p.GenelMaliyet.Fiyat).ToString()</td>


    </tr>


  </tbody>

Controller

  public ActionResult Maliyet(int id)
  {
    //var degerler = db.Maliyet.ToList();
    var degerler = db.Maliyet
      .Where(t => t.KategoriID == id)
      .GroupBy(t=>t.ModelID)
      .ToList();
    return View(degerler);
  }

Kodlar yukarıdaki gibidir.

Gruplama işlemi yapacağım. modelID ye göre gruplama işlemi yapmak istiyorum. Mesela modelID 2 tane veri var bunları düzgün bir şekilde nasıl yazdırabilirim ?

GroupBy Grouping donduruyor. Grouping listesini ne yapmak istiyorsun? Flatten etmek istiyorsan .SelectMany(g => g).