MySQL trigger düzgün çalışmıyor

BEGIN
  DECLARE debt_amount DECIMAL(10, 2);
  
  -- Ödeme durumu güncellenmiş mi kontrol et
  IF NEW.odeme_durumu != OLD.odeme_durumu THEN
    -- Ödeme durumu 1 (ödendi) yapılmışsa borçtan düş
    IF NEW.odeme_durumu = 1 THEN
      SET debt_amount = -(SELECT liste_tutar FROM satis_liste_kayit WHERE id = NEW.id);
    -- Ödeme durumu 0 (ödenmemiş) ise borca ekle
    ELSE
      SET debt_amount = (SELECT liste_tutar FROM satis_liste_kayit WHERE id = NEW.id);
    END IF;
    
    -- Müşteri borcunu güncelle
    UPDATE musteri_borc
    SET borc_tutari = borc_tutari + debt_amount
    WHERE musteri_id = NEW.musteri_id;
  END IF;
END

Kod satis_liste_kayit tablosunda bir update olduğunda çalışıyor.
Bu sql tetikleyici kodum ödeme durumunda bir değişiklik olduğunda müşteri borcunu güncelliyor ama sıkıntı şurada ödeme durumunu 1 yaptığımda (ödendi) borçtan liste tutarını düşüyor ama 0 yapınca (ödenmedi) borca o tutarı eklemiyor. Sorun nerede ?

muhtemelen burası hiçbir zaman else’e girmiyor. sorun burada diye düşünüyorum fakat database şemanızı bilmediğimden bir şey söylemek zor ne yazık ki

Php olarak api’ye yazdım ayni kodu çalıştı o sekilde çözdüm.