NameError: name 'Ui_Form' is not defined

HATA
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\samet\OneDrive\Masaüstü\myts,\images\loginUi4.py”, line 93, in
ui = Ui_Form()
^^^^^^^
NameError: name ‘Ui_Form’ is not defined

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
import sys, res 

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(709, 903)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.widget = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget.setGeometry(QtCore.QRect(10, 0, 631, 911))
    self.widget.setStyleSheet("\n"
"\n"
"border-radius:20px;\n"
"background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:0 rgba(0, 0, 0, 0), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));")
    self.widget.setObjectName("widget")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.widget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(60, 60, 391, 781))
    self.label.setStyleSheet("border-image: url(:/icon/icons/background.png);\n"
"border -radius:20px")
    self.label.setText("")
    self.label.setObjectName("label")
    self.label_2 = QtWidgets.QLabel(self.widget)
    self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(40, 60, 421, 781))
    self.label_2.setStyleSheet("background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:1 rgba(0, 0, 0, 0));")
    self.label_2.setText("")
    self.label_2.setObjectName("label_2")
    self.lineEdit = QtWidgets.QLineEdit(self.widget)
    self.lineEdit.setGeometry(QtCore.QRect(121, 461, 272, 48))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("MS Sans Serif")
    font.setPointSize(15)
    font.setBold(True)
    font.setItalic(True)
    font.setWeight(75)
    self.lineEdit.setFont(font)
    self.lineEdit.setStyleSheet("background-color: rgb(71, 74, 73);\n"
"color: rgb(255, 255, 255);")
    self.lineEdit.setText("")
    self.lineEdit.setObjectName("lineEdit")
    self.lineEdit_2 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget)
    self.lineEdit_2.setGeometry(QtCore.QRect(124, 536, 272, 48))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("MS Sans Serif")
    font.setPointSize(15)
    font.setBold(True)
    font.setItalic(True)
    font.setWeight(75)
    self.lineEdit_2.setFont(font)
    self.lineEdit_2.setStyleSheet("background-color: rgb(71, 74, 73);\n"
"color: rgb(255, 255, 255);")
    self.lineEdit_2.setText("")
    self.lineEdit_2.setEchoMode(QtWidgets.QLineEdit.Password)
    self.lineEdit_2.setObjectName("lineEdit_2")
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
    self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(117, 600, 270, 43))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("MS Sans Serif")
    font.setPointSize(18)
    font.setBold(True)
    font.setItalic(True)
    font.setWeight(75)
    self.pushButton.setFont(font)
    self.pushButton.setStyleSheet("background-color: rgb(255, 87, 87);\n"
"color: rgb(255, 255, 255);")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.pushButton_2 = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
    self.pushButton_2.setGeometry(QtCore.QRect(190, 660, 131, 41))
    self.pushButton_2.setStyleSheet("color: rgb(255, 255, 255);\n"
"background-color: rgb(28, 33, 32);")
    self.pushButton_2.setObjectName("pushButton_2")
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 709, 21))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "Giriş Yap"))
    self.pushButton_2.setText(_translate("MainWindow", "Şifrenimi Unuttum"))

if __name__ == "__main__":
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    Form = QtWidgets.QWidget()
    ui = Ui_Form()
    ui.setupUi(Form)
    Form.show()
    sys.exit(app.exec_())


Bu ikisinin aynı olması lazım Ui_Form’u Ui_MainWindow’ a çevirirsen sorunun hallolmalı.

evet işe yaradı. yeni bir hata daha var . Yine aynı kodda

Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\samet\OneDrive\Masaüstü\myts,\loginUi4.py”, line 95, in
ui.setupUi(Form)
File “C:\Users\samet\OneDrive\Masaüstü\myts,\loginUi4.py”, line 72, in setupUi
MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: ‘QWidget’ object has no attribute ‘setCentralWidget’

Burada QWidget kulanmışsın, QWidget’in setCentralWidget diye metodu yok, QWidget’i
QMainWindow olar değiştir

Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\samet\OneDrive\Masaüstü\login\login.py”, line 96, in
Ui_MainWindow.show()
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: type object ‘Ui_MainWindow’ has no attribute ‘show’

yetooo
yine aynı kod

Hata yazıyor burada. Kodlarında neyi değiştirmişsin göremiyoruz, o yüzden yalnız hatadan sana çözüm sunamayız, lütfen kodlarını da paylaş.

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
import sys , res

class Ui_MainWindow(object):
def setupUi(self, MainWindow):
MainWindow.setObjectName(“MainWindow”)
MainWindow.resize(1322, 1013)
Form.setWindowFlags(QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
Form.setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground)
self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
self.centralwidget.setObjectName(“centralwidget”)
self.widget = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
self.widget.setGeometry(QtCore.QRect(30, 40, 791, 921))
self.widget.setStyleSheet(“color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:1 rgba(0, 0, 0, 0));\n”
“\n”
“color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:1 rgba(0, 0, 0, 0));”)
self.widget.setObjectName(“widget”)
self.label = QtWidgets.QLabel(self.widget)
self.label.setGeometry(QtCore.QRect(40, 30, 411, 841))
self.label.setStyleSheet(“border-image: url(:/icon/icons/background.png);\n”
“border -radius:20px”)
self.label.setText("")
self.label.setObjectName(“label”)
self.label_2 = QtWidgets.QLabel(self.widget)
self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(40, 30, 411, 841))
self.label_2.setStyleSheet(“background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:1 rgba(0, 0, 0, 0));\n”
“background-image: url(:/background.png);”)
self.label_2.setText("")
self.label_2.setObjectName(“label_2”)
self.lineEdit = QtWidgets.QLineEdit(self.widget)
self.lineEdit.setGeometry(QtCore.QRect(106, 498, 289, 48))
font = QtGui.QFont()
font.setFamily(“MS Sans Serif”)
font.setPointSize(15)
font.setBold(True)
font.setItalic(True)
font.setWeight(75)
self.lineEdit.setFont(font)
self.lineEdit.setStyleSheet(“background-color: rgb(71, 74, 73);\n”
“color: rgb(255, 255, 255);\n”
“border-radius:20px”)
self.lineEdit.setText("")
self.lineEdit.setObjectName(“lineEdit”)
self.lineEdit_2 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget)
self.lineEdit_2.setGeometry(QtCore.QRect(106, 577, 281, 51))
font = QtGui.QFont()
font.setFamily(“MS Sans Serif”)
font.setPointSize(15)
font.setBold(True)
font.setItalic(True)
font.setWeight(75)
self.lineEdit_2.setFont(font)
self.lineEdit_2.setStyleSheet(“background-color: rgb(71, 74, 73);\n”
“color: rgb(255, 255, 255);\n”
“border-radius:20px”)
self.lineEdit_2.setText("")
self.lineEdit_2.setEchoMode(QtWidgets.QLineEdit.Password)
self.lineEdit_2.setObjectName(“lineEdit_2”)
self.pushButton_2 = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
self.pushButton_2.setGeometry(QtCore.QRect(180, 720, 131, 41))
self.pushButton_2.setStyleSheet(“color: rgb(255, 255, 255);\n”
“background-color: rgb(28, 33, 32);\n”
“border-radius:20px”)
self.pushButton_2.setObjectName(“pushButton_2”)
self.pushButton_3 = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
self.pushButton_3.setGeometry(QtCore.QRect(100, 650, 291, 51))
self.pushButton_3.setStyleSheet(“background-color: rgb(255, 87, 87);\n”
“color: rgb(255, 255, 255);\n”
“border-radius:20px”)
self.pushButton_3.setObjectName(“pushButton_3”)
MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 1322, 21))
self.menubar.setObjectName(“menubar”)
MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
self.statusbar.setObjectName(“statusbar”)
MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

  self.retranslateUi(MainWindow)
  QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

def retranslateUi(self, MainWindow):
  _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
  MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
  self.pushButton_2.setText(_translate("MainWindow", "Şifrenimi Unuttum"))
  self.pushButton_3.setText(_translate("MainWindow", "Giriş Yap"))

if name == “main”:
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
Form = QtWidgets.QMainWindow()
ui = Ui_MainWindow()
ui.setupUi(Form)
Ui_MainWindow.show()
sys.exit(app.exec_())

konu açarken/kod paylaşırken kodlarınızı </> simgesine yada Ctrl+E tuşlarına basarak kodu buraya gir veya yapıştır alanına ekleyiniz.

burası if name == “main” olmuyacak mı ?

kod biçiminde atmayınca orası yanlış sandım. alt çizgileri yazdığım halde göstermedi.

Şurada Form. show() yazman lazım