OOP hakkında soru

Merhaba,

class hop():
  def __init__(self):
    self.zıpla = 0

  def sıbam(self, sıbar):
    sıbar.zıpla += 1
  
  def bişerler(self):
    a.sıbam(self)

a = hop()
a.bişerler()

‘a.sıbam(self)’ derken buradaki ‘self’ hop ‘class’ ’ ını mı temsil ediyor veya ‘a’ nesnesini mi?

biserler fonksiyonuna paslanan ilk parametreyi temsil ediyor.

a.biserler() dediginde biserler fonksiyonuna ilk parametre olarak a nesnesi gidiyor. (hop.biserler(a) gibi)

1 Beğeni