OpenCV görüntü piramidleri ile ilgili sorum var!

img = cv.imread("C:/Users/Asus/Desktop/opencv/messi.jpg")
h,w, ch = img.shape
print(h,w,ch)


img1 = cv.pyrDown(img,dstsize=(w/2,h/2))

cv.imshow("Original Resim",img)
cv.imshow("Düşük Çöznürlük",img1)

cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()

Aldığım hata şu;

Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Asus/PycharmProjects/Open CV/openCV tutorials sitesinden notlar/16-Görüntü Piramidleri .py", line 25, in <module>
    img1 = cv.pyrDown(img,dstsize=(w/2,h/2))
TypeError: integer argument expected, got float

Resmin boyuları şu şekilde: 624 940 3
Farklı resimleri denedim fakat yine aynı hatayı aldım.Bu arada pyrUp(img,dstsize=(w*2,h*2)
yaptığımda bir hata almıyorum.

w / 2 yerine w // 2 ve h / 2 yerine h // 2 yazarsanız aynı hatayı almazsınız.

Resmin boyutunun 2 'ye bölünmesi ile tam sayı çıkıyordu zaten neden böyle yaptık?

Bölme işleminin sonucu tam sayı olsa bile sonuç float tipinde döner.

1 Beğeni

Teşekkür ederim :+1: