OpenCV'de bazı şekillerin alanının hesabı hakkında

Merhaba arkadaşlar opencv-pythonda proje ödevim var fakat bir kaç kısımda tıkandım
yardım istediğim kısımlar;
1)kodum dikdörtgenin alanını piksel olarak veriyor cm olarak nasıl verebilirim?
2)karenin alanını nasıl bulabilirim bu kod şeklinde?
kodum;
import cv2

img = cv2.imread(“flower2.png”)

variables

ix = -1
iy = -1
xs = 0
yS = 0
drawing = False

def draw_rectangle_with_drag(event, x, y, flags, param):
global ix, iy, drawing, img, xs , ys

if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
  drawing = True
  ix = x
  iy = y

elif event == cv2.EVENT_MOUSEMOVE:
  if drawing == True:
    cv2.rectangle(img, pt1=(ix, iy),
           pt2=(x, y),
           color=(0, 255, 255),
           thickness=-1)

elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP:
  drawing = False
  xs = x
  ys = y
  cv2.rectangle(img, pt1=(ix, iy),
         pt2=(x, y),
         color=(0, 255, 255),
         thickness=-1)
  uzun_kenar = abs(xs - ix)
  kisa_kenar = abs(ys - iy)

  print("UZUN KENAR: "+str(uzun_kenar))
  print("KISA KENAR: "+ str(kisa_kenar))
  print("DIKDORTGENIN ALANI: "+str(uzun_kenar*kisa_kenar))

cv2.namedWindow(winname=“Title of Popup Window”)
cv2.setMouseCallback(“Title of Popup Window”,
draw_rectangle_with_drag)

while True:
cv2.imshow(“Title of Popup Window”, img)

if cv2.waitKey(10) == 27:
  break

cv2.destroyAllWindows()

yardımcı olursanız çok sevinirim.teşkkürler