Pandas kütüphanesi indirilmeme sorunu

Arkadaşlar pandas kütühanesini indirmek için pip install pandas yazıyorum indiriliyor diyor ama sonra bu hatayı veriyor.(Windows 8.1 32-bit kullanıyorum bilgisayarı python 3.11 kurulu)

 error: subprocess-exited-with-error

 × Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully.
 │ exit code: 1
 ?─> [12 lines of output]
   + meson setup C:\Users\LIFEBOOK\AppData\Local\Temp\pip-install-w7s7tjjj\pa
ndas_88a4a49c83504f9ca92d78a8a79be4d9 C:\Users\LIFEBOOK\AppData\Local\Temp\pip-i
nstall-w7s7tjjj\pandas_88a4a49c83504f9ca92d78a8a79be4d9\.mesonpy-gogf6zb_\build
-Dbuildtype=release -Db_ndebug=if-release -Db_vscrt=md --vsenv --native-file=C:\
Users\LIFEBOOK\AppData\Local\Temp\pip-install-w7s7tjjj\pandas_88a4a49c83504f9ca9
2d78a8a79be4d9\.mesonpy-gogf6zb_\build\meson-python-native-file.ini
   The Meson build system
   Version: 1.2.1
   Source dir: C:\Users\LIFEBOOK\AppData\Local\Temp\pip-install-w7s7tjjj\pand
as_88a4a49c83504f9ca92d78a8a79be4d9
   Build dir: C:\Users\LIFEBOOK\AppData\Local\Temp\pip-install-w7s7tjjj\panda
s_88a4a49c83504f9ca92d78a8a79be4d9\.mesonpy-gogf6zb_\build
   Build type: native build
   Project name: pandas
   Project version: 2.2.2

   ..\..\meson.build:2:0: ERROR: Could not find C:\Program Files\Microsoft Vi
sual Studio\Installer\vswhere.exe

   A full log can be found at C:\Users\LIFEBOOK\AppData\Local\Temp\pip-instal
l-w7s7tjjj\pandas_88a4a49c83504f9ca92d78a8a79be4d9\.mesonpy-gogf6zb_\build\meson
-logs\meson-log.txt
   [end of output]

 note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem wit
h pip.
error: metadata-generation-failed

× Encountered error while generating package metadata.
?─> See above for output.

note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for details.

Merhaba,

Aşağıdaki linkleri incelediğimde sanırım pandas’ın 2.1 sürümünden önceki bir sürümü kurmanız veya 64-bit bir sistem kullanmanız gerekiyor.