Pencere Alan / Bölüm İçeriği Değiştirme

Merhaba herkese.

Aşağıdaki gibi bir pencerem var.

Ben şifreyi girip Giriş dediğim zaman mavi alanın gizlenip/silinip yerine yeşil alanın gelmesini istiyorum.

Bu işlemi nasıl yapabiliriz.

Bu işlem öğeleri tek tek gizleyerek yapılabilir ama mesela şöyle bir şey yapamıyor muyuz.
Bir bölümü komple gizleyip diğer bölüm aktif edilemez mi?

Bu konuda küçük bir örnek verebilir misiniz?

mavi tasarım

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(476, 778)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.centralwidget)
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.frameCenter = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frameCenter.setStyleSheet("background-color:#242426;")
    self.frameCenter.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Box)
    self.frameCenter.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameCenter.setObjectName("frameCenter")
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frameCenter)
    self.verticalLayout.setContentsMargins(-1, -1, 9, -1)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    self.frameScreen = QtWidgets.QFrame(self.frameCenter)
    self.frameScreen.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 505))
    self.frameScreen.setStyleSheet("background-color:#175772;")
    self.frameScreen.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Panel)
    self.frameScreen.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameScreen.setObjectName("frameScreen")
    self.layoutWidget = QtWidgets.QWidget(self.frameScreen)
    self.layoutWidget.setGeometry(QtCore.QRect(60, 120, 331, 91))
    self.layoutWidget.setObjectName("layoutWidget")
    self.formLayout = QtWidgets.QFormLayout(self.layoutWidget)
    self.formLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.formLayout.setObjectName("formLayout")
    self.lineEditSifre = QtWidgets.QLineEdit(self.layoutWidget)
    self.lineEditSifre.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 50))
    self.lineEditSifre.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(14)
    self.lineEditSifre.setFont(font)
    self.lineEditSifre.setStyleSheet("background-color:transparent;color:#fff; border:0;border-bottom:2px solid red;")
    self.lineEditSifre.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.lineEditSifre.setObjectName("lineEditSifre")
    self.formLayout.setWidget(1, QtWidgets.QFormLayout.SpanningRole, self.lineEditSifre)
    self.labelSifreBaslik = QtWidgets.QLabel(self.layoutWidget)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(20)
    self.labelSifreBaslik.setFont(font)
    self.labelSifreBaslik.setStyleSheet("color:#fff;")
    self.labelSifreBaslik.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.labelSifreBaslik.setObjectName("labelSifreBaslik")
    self.formLayout.setWidget(0, QtWidgets.QFormLayout.SpanningRole, self.labelSifreBaslik)
    self.verticalLayout.addWidget(self.frameScreen)
    self.frameNumers = QtWidgets.QFrame(self.frameCenter)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Preferred, QtWidgets.QSizePolicy.Fixed)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.frameNumers.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.frameNumers.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.frameNumers.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 350))
    self.frameNumers.setStyleSheet("background-color:#aaa;")
    self.frameNumers.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Box)
    self.frameNumers.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameNumers.setObjectName("frameNumers")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.frameNumers)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.frame = QtWidgets.QFrame(self.frameNumers)
    self.frame.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame.setObjectName("frame")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.frame)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setSpacing(0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.btn5 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn5.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn5.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn5.setFont(font)
    self.btn5.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn5.setObjectName("btn5")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn5, 2, 1, 1, 1)
    self.btn7 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn7.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn7.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn7.setFont(font)
    self.btn7.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn7.setObjectName("btn7")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn7, 3, 0, 1, 1)
    self.btnDuzelt = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnDuzelt.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnDuzelt.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnDuzelt.setFont(font)
    self.btnDuzelt.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnDuzelt.setObjectName("btnDuzelt")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnDuzelt, 2, 3, 1, 1)
    self.btn6 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn6.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn6.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn6.setFont(font)
    self.btn6.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn6.setObjectName("btn6")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn6, 2, 2, 1, 1)
    self.btn3 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn3.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn3.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn3.setFont(font)
    self.btn3.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn3.setObjectName("btn3")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn3, 1, 2, 1, 1)
    self.btnArti = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnArti.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btnArti.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btnArti.setFont(font)
    self.btnArti.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btnArti.setObjectName("btnArti")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnArti, 4, 2, 1, 1)
    self.btnYardim = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnYardim.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnYardim.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnYardim.setFont(font)
    self.btnYardim.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnYardim.setObjectName("btnYardim")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnYardim, 3, 3, 1, 1)
    self.btnGiris = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnGiris.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnGiris.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnGiris.setFont(font)
    self.btnGiris.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnGiris.setObjectName("btnGiris")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnGiris, 4, 3, 1, 1)
    self.btnEksi = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnEksi.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btnEksi.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btnEksi.setFont(font)
    self.btnEksi.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btnEksi.setObjectName("btnEksi")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnEksi, 4, 0, 1, 1)
    self.btn0 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn0.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn0.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn0.setFont(font)
    self.btn0.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn0.setObjectName("btn0")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn0, 4, 1, 1, 1)
    self.btn9 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn9.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn9.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn9.setFont(font)
    self.btn9.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn9.setObjectName("btn9")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn9, 3, 2, 1, 1)
    self.btn8 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn8.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn8.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn8.setFont(font)
    self.btn8.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn8.setObjectName("btn8")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn8, 3, 1, 1, 1)
    self.btn1 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn1.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn1.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn1.setFont(font)
    self.btn1.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn1.setObjectName("btn1")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn1, 1, 0, 1, 1)
    self.btn4 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn4.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn4.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn4.setFont(font)
    self.btn4.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn4.setObjectName("btn4")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn4, 2, 0, 1, 1)
    self.btn2 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn2.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn2.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn2.setFont(font)
    self.btn2.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn2.setObjectName("btn2")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn2, 1, 1, 1, 1)
    self.btnIptal = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnIptal.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnIptal.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnIptal.setFont(font)
    self.btnIptal.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnIptal.setObjectName("btnIptal")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnIptal, 1, 3, 1, 1)
    self.btnKartTak = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnKartTak.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("MS UI Gothic")
    font.setPointSize(20)
    self.btnKartTak.setFont(font)
    self.btnKartTak.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btnKartTak.setObjectName("btnKartTak")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnKartTak, 0, 0, 1, 4)
    self.gridLayout.setColumnMinimumWidth(0, 100)
    self.gridLayout.setColumnMinimumWidth(1, 100)
    self.gridLayout.setColumnMinimumWidth(2, 110)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(0, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(1, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(2, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(3, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(4, 100)
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.frame, 0, QtCore.Qt.AlignHCenter)
    self.verticalLayout.addWidget(self.frameNumers)
    self.horizontalLayout.addWidget(self.frameCenter)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Bankamatik"))
    self.labelSifreBaslik.setText(_translate("MainWindow", "Şifrenizi Girin"))
    self.btn5.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    self.btn7.setText(_translate("MainWindow", "7"))
    self.btnDuzelt.setText(_translate("MainWindow", "DÜZELTME"))
    self.btn6.setText(_translate("MainWindow", "6"))
    self.btn3.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    self.btnArti.setText(_translate("MainWindow", "+"))
    self.btnYardim.setText(_translate("MainWindow", "YARDIM"))
    self.btnGiris.setText(_translate("MainWindow", "GİRİŞ"))
    self.btnEksi.setText(_translate("MainWindow", "-"))
    self.btn0.setText(_translate("MainWindow", "0"))
    self.btn9.setText(_translate("MainWindow", "9"))
    self.btn8.setText(_translate("MainWindow", "8"))
    self.btn1.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    self.btn4.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    self.btn2.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    self.btnIptal.setText(_translate("MainWindow", "İPTAL"))
    self.btnKartTak.setText(_translate("MainWindow", "KARTI TAK"))

yeşil tasarım (sadece yeşil alan)

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(476, 778)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.centralwidget)
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.frameCenter = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frameCenter.setStyleSheet("background-color:#242426;")
    self.frameCenter.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Box)
    self.frameCenter.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameCenter.setObjectName("frameCenter")
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frameCenter)
    self.verticalLayout.setContentsMargins(-1, -1, 9, -1)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    self.frameScreen = QtWidgets.QFrame(self.frameCenter)
    self.frameScreen.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 505))
    self.frameScreen.setStyleSheet("background-color:#70ac00;")
    self.frameScreen.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Panel)
    self.frameScreen.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameScreen.setObjectName("frameScreen")
    self.horizontalLayout_3 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.frameScreen)
    self.horizontalLayout_3.setObjectName("horizontalLayout_3")
    self.frame_2 = QtWidgets.QFrame(self.frameScreen)
    self.frame_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 16777215))
    self.frame_2.setStyleSheet("")
    self.frame_2.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame_2.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame_2.setObjectName("frame_2")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frame_2)
    self.verticalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_2.setSpacing(0)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.btnHesaplar = QtWidgets.QPushButton(self.frame_2)
    self.btnHesaplar.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnHesaplar.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnHesaplar.setFont(font)
    self.btnHesaplar.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnHesaplar.setObjectName("btnHesaplar")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.btnHesaplar)
    self.btnKartlar = QtWidgets.QPushButton(self.frame_2)
    self.btnKartlar.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnKartlar.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnKartlar.setFont(font)
    self.btnKartlar.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnKartlar.setObjectName("btnKartlar")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.btnKartlar)
    self.btnYatirim = QtWidgets.QPushButton(self.frame_2)
    self.btnYatirim.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnYatirim.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnYatirim.setFont(font)
    self.btnYatirim.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnYatirim.setObjectName("btnYatirim")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.btnYatirim)
    self.btnOdemeler = QtWidgets.QPushButton(self.frame_2)
    self.btnOdemeler.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnOdemeler.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnOdemeler.setFont(font)
    self.btnOdemeler.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnOdemeler.setObjectName("btnOdemeler")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.btnOdemeler)
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.frame_2, 0, QtCore.Qt.AlignLeft)
    self.frame_3 = QtWidgets.QFrame(self.frameScreen)
    self.frame_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(200, 16777215))
    self.frame_3.setStyleSheet("")
    self.frame_3.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame_3.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame_3.setObjectName("frame_3")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frame_3)
    self.verticalLayout_3.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_3.setSpacing(0)
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
    self.btnParaCekme = QtWidgets.QPushButton(self.frame_3)
    self.btnParaCekme.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnParaCekme.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnParaCekme.setFont(font)
    self.btnParaCekme.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnParaCekme.setObjectName("btnParaCekme")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.btnParaCekme)
    self.btnParaYatirma = QtWidgets.QPushButton(self.frame_3)
    self.btnParaYatirma.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnParaYatirma.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnParaYatirma.setFont(font)
    self.btnParaYatirma.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnParaYatirma.setObjectName("btnParaYatirma")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.btnParaYatirma)
    self.btnParaTransferi = QtWidgets.QPushButton(self.frame_3)
    self.btnParaTransferi.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnParaTransferi.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnParaTransferi.setFont(font)
    self.btnParaTransferi.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnParaTransferi.setObjectName("btnParaTransferi")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.btnParaTransferi)
    self.btnDiger = QtWidgets.QPushButton(self.frame_3)
    self.btnDiger.setMinimumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    self.btnDiger.setMaximumSize(QtCore.QSize(150, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(16)
    self.btnDiger.setFont(font)
    self.btnDiger.setStyleSheet("background-color:#fcfbfd; border-radius:4px;")
    self.btnDiger.setObjectName("btnDiger")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.btnDiger)
    self.horizontalLayout_3.addWidget(self.frame_3, 0, QtCore.Qt.AlignRight)
    self.verticalLayout.addWidget(self.frameScreen)
    self.horizontalLayout.addWidget(self.frameCenter)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Bankamatik"))
    self.btnHesaplar.setText(_translate("MainWindow", "Hesaplar"))
    self.btnKartlar.setText(_translate("MainWindow", "Kartlar"))
    self.btnYatirim.setText(_translate("MainWindow", "Yatırım"))
    self.btnOdemeler.setText(_translate("MainWindow", "Ödemeler"))
    self.btnParaCekme.setText(_translate("MainWindow", "Para Çekme"))
    self.btnParaYatirma.setText(_translate("MainWindow", "Para Yatırma"))
    self.btnParaTransferi.setText(_translate("MainWindow", "Para Transferi"))
    self.btnDiger.setText(_translate("MainWindow", "Diğer"))

Mavi ve yeşil kısımları ayrı ayrı groupbox ların içine alıp işin oldukça gösterip gizleyebilirsin.

2 Beğeni

Veya StackWidget nedir ona bakabilirsin

3 Beğeni

StackWidget’ta sayfa değiştirme oklarını gizleyebiliyor muyuz?

QtDesigner’de görüyorsun yalnızca. O da ayarlamak için tabiki.

2 Beğeni