Pencere hiçbir şekilde kapatılamıyor

Merhabalar, ilginç bir şekilde kapanmayan bir pencerem var. Kodlar aşağıda bulunuyor :

# Needed Libs
from PyQt5.QtWidgets import *
import sys
import random
# Binding
import passwordGen_main
import passwordGen_optionMenu
import warningBox
    
class warningBox(QWidget, warningBox.Ui_Form):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    self.close_btn.clicked.connect(self.close_)
  def close_(self):
    self.close()
   
  
  

# optionMenu
class startWindow(QWidget, passwordGen_optionMenu.Ui_Form):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    self.continueBtn.clicked.connect(self.transition)
    
  def transition(self):
    currentText = self.comboBox_3.currentText()
    length = self.lineEdit.text()
    with open(r"E:\Yeni klasör (4)\pythonProject5\ozel_projeler\Pro\PracticePython\passwordGen\difficulity.txt","w") as file1:
      print(currentText, file=file1, flush=True)
    
    with open(r"E:\Yeni klasör (4)\pythonProject5\ozel_projeler\Pro\PracticePython\passwordGen\length.txt","w") as file2:
      print(length, file=file2, flush=True)
    self.w = mainWindow()
    self.w.show()
    self.w.setWindowTitle("Password Generator")
    self.close()
     
# Password Generating Window    
class mainWindow(QWidget, passwordGen_main.Ui_Form):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    
    self.characters = [
      ["!","'","^","+","%","&","/","(",")","=","?","_","-","<",">","*",".",",",":",";","q","Q","w","W","k","K","o","O","u","U","l","L","x","X","a","A","b","B","j","J","h","v","V","n","N","e","E","z","Z","0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","|","#","£","€","~","$"],
      ["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","n","m","o","p","q","r","s","t","u","w","v","y","z","A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","N","M","O","P","Q","R","S","T","U","W","V","Y","Z","x","X","0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","_","*","!","/",".","?","=","%","_","_","_","_","<","$"],
      ["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","n","m","o","p","q","r","s","t","u","w","v","y","z"]
    ]
      
    with open(r"E:\Yeni klasör (4)\pythonProject5\ozel_projeler\Pro\PracticePython\passwordGen\difficulity.txt","r") as file1:
      difficulity = file1.read()
      
    with open(r"E:\Yeni klasör (4)\pythonProject5\ozel_projeler\Pro\PracticePython\passwordGen\length.txt","r") as file2:
      length = file2.read()
      
      
    if "Difficulity" in difficulity:
      self.w = warningBox()
      self.close()
      self.w.show()
      
      
      
    elif "Easy" in difficulity:
      with open(r"E:\Yeni klasör (4)\pythonProject5\ozel_projeler\Pro\PracticePython\passwordGen\password.txt",'w') as passwordFile:
        count = 0
        while count <= int(length):     
          x = random.choice(self.characters[2])
          count += 1
          print(x, end="", file=passwordFile, flush=True)
      
    elif "Medium" in difficulity: 
      with open(r"E:\Yeni klasör (4)\pythonProject5\ozel_projeler\Pro\PracticePython\passwordGen\password.txt",'w') as passwordFile:
        count = 0
        while count <= int(length):     
          x = random.choice(self.characters[1])
          count += 1
          print(x, end="", file=passwordFile, flush=True)
      
    elif "Hard" in difficulity:
      with open(r"E:\Yeni klasör (4)\pythonProject5\ozel_projeler\Pro\PracticePython\passwordGen\password.txt",'w') as passwordFile:
        count = 0
        while count <= int(length):     
          x = random.choice(self.characters[0])
          count += 1
          print(x, end="", file=passwordFile, flush=True)
  
  
  
  
  
    
 
if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  startW = startWindow()
  startW.setWindowTitle("Password Generator")
  startW.show()
  sys.exit(app.exec_())

if "Difficulity" in difficulity:
      self.close()
      self.w = warningBox()
      self.w.show()

Sorunun bulunduğu kodlar bunlar.
Bir combobox’umuz bulunuyor ve buradan “Easy”, “Medium”, “Hard” olmak üzere 3 seçenekten biri seçilecek. Fakat olur da kullanıcı combobox’un varsayılan seçeneği (“Difficulity”)ile devam ederse diye hata bildirecek olan bir pencere oluşturdum (warningBox).
Eğer difficulity seçilerekten ilerleme yapılırsa, warningBox show edilsin ve ana pencere kapansın (self.close()) istiyorum. Fakat ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde kapanmıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba ? Yardımcı olur musunuz ?
Eğer bütün dosyalara erişip bizzat kendiniz çalıştırmak isterseniz dosyaları atabilirim.
Şimdiden teşekkürler.

Merhaba,

self.close() yerine self.deleteLater() fonksiyonunu çağırdığınızda nasıl bir sonuç alıyorsunuz?

1 Beğeni

Bu işime yaradı, çok teşekkür ederim :slight_smile:
close ve deleteLater fonksiyonlarının farkı nedir ve neden close fonksiyonu pencereyi kapatamadı peki ?

close() fonksiyonunun neden düzgün bir şekilde kapatamadığını bilmiyorum. Kısa bir araştırma sonucunda sizinle paylaştığım fonksiyonu buldum. Bu fonksiyonun kullanılmasını öneren de çok da teknik olmayan bir dil kullanmış. Konuyla alakalı araştırma yapmak gerekiyor.

Yeah, it’s just placing the widget on top of you main window without positioning it (like it would if you had placed it inside a layout). close doesn’t do anything because it doesn’t make sense in the context of QWidgets.

PyQT kütüphanesi konusunda çok fazla bilgim yok bu yüzden yukarıdaki ifade benim için havada kalıyor.

3 Beğeni