Pencere3 te istediğim arkaplan fotoğrafını alamıyorum yardım ederm

from tkinter import*
from tkinter import messagebox

pencere = Tk()
pencere.title("Giriş Ekranı")
pencere.geometry("400x700")
pencere.resizable(FALSE, FALSE)
pencere.configure(bg="white")

kullanici = "admin"
sifre = "1234"

def giris():
  s1 = str(entkullanici.get())
  s2 = str(entsifre.get())
  if s1 == kullanici and s2 == sifre:
    messagebox.showinfo("Sistem Giriş Bilgisi", "Sisteme Giriş Yapıldı.")
    
    pencere.destroy()
    
    pencere2 = Tk()
    pencere2.title("Panel")
    pencere2.geometry("1350x780")
    pencere2.resizable(FALSE,FALSE)
    pencere2.configure(bg="white")

    arkaplan2 = PhotoImage(file="pencere2.png")
    arkaplan2foto = Label(image=arkaplan2)
    arkaplan2foto.place(x=0, y=0)

    def iktisat1():
      messagebox.showinfo("Sistem Bilgi","")

    def ekonomi1():
      messagebox.showinfo("Sistem Bilgi", "")

    def yönetimbilisim1():
      messagebox.showinfo("Sistem Bilgi","")

    def isletme1():
      messagebox.showinfo("Sistem Bilgi", "")

    def akrediteögren1(): 
      pencere2.destroy()

      pencere3 = Tk()
      pencere3.title("Akredite Öğren")
      pencere3.geometry("1350x780")
      pencere3.resizable(FALSE, FALSE)

      arkaplan3 = PhotoImage(file="pencere3.png")
      arkaplan3foto = Label(pencere3, image=arkaplan3)
      arkaplan3foto.place(x=0, y=0)

      
    iktisatfoto = PhotoImage(file="iktisat.png")
    iktisat = Button(pencere2, text="İktisat", image=iktisatfoto, command=iktisat1,width=200, height=100)
    iktisat.place(x=191, y=250)

    ekonomifoto = PhotoImage(file="ekonomi.png")
    ekonomi = Button(pencere2, text="İktisat",image=ekonomifoto, font="arial 40 bold",command=ekonomi1,width=200, height=100)
    ekonomi.place(x=191, y= 400)
    
    yönetimfoto = PhotoImage(file="yönetimbilisim.png")
    yönetimbilisim = Button(pencere2, text="İktisat",image=yönetimfoto, font="arial 40 bold", command=yönetimbilisim1,width=200, height=100)
    yönetimbilisim.place(x=913, y=250)
    
    isletmefoto = PhotoImage(file="işletme.png")
    isletme = Button(pencere2, text="İktisat",image=isletmefoto, font="arial 40 bold", command=isletme1,width=200, height=100)
    isletme.place (x=913, y=400)
    
    akreditefoto = PhotoImage(file="akrediteögren.png")
    akrediteogren = Button(pencere2, text=" Akredite Öğren ", image=akreditefoto, font="arial 22 bold", command=akrediteögren1,width=200, height=100)
    akrediteogren.place(x=1006, y=620)

        pencere2.mainloop()

  else:
    messagebox.showerror("Sistem Giriş Bİlgisi", "Kullanıcı Adı Veya Şifre Hatalı.")
    entkullanici.delete(0,"end")
    entsifre.delete(0,"end")

def sifunuttum():
  messagebox.showinfo("Sistem Bilgi", "Yöneticiden Giriş Şifrenizi Alınız.") 

arkaplan = PhotoImage(file="pencere1.png")
arkaplanfoto = Label(image=arkaplan)
arkaplanfoto.place(x=0, y=0)

entkullanici = Entry(pencere, font="arial 16")
entkullanici.place(x=80, y=227)

entsifre = Entry(pencere, font="arial 16", show="*")
entsifre.place(x=80, y=347)

girisbuton = Button(pencere, text="    Giriş Yap    ", font="arial 16 bold", command=giris)
girisbuton.place(x=99, y=521)

sifunuttum = Button(pencere, text=" Şifremi Unuttum ", font="arial 16 bold", command=sifunuttum)
sifunuttum.place(x=99.2, y=642)


pencere.mainloop()
     arkaplan3 = PhotoImage(file="pencere3.png")
     arkaplan3foto = Label(pencere3, image=arkaplan3)
     arkaplan3foto.image = arkaplan3
     arkaplan3foto.place(x=0, y=0)

işini görür umarım

sorunumu hala çözmedi, eklediğim butonlar vs. de çalışmıyor

Sizdeki buton ve arkaplan resimleri bende yok. Geçici olarak butonlara resim ekledim ve pencere3 ü açan akrediteögren butonuna tıkladım. Pencere3 için koyduğum resim ilk önce bende de açılmadı ama kodu değiştirince görüntü geldi. Daha çalışmanız bitmemiş butonları çalıştıran fonksiyonlarda sadece mesaj gösterme işlemi var.