Php api python botuma entegre etmem gerek nasıl yapabilirm

from selenium import webdriver
from userinfo import isim, soyisim, sifre, gun, yil, cinsiyet
import time

class Yahoo:

chrome_driver_path = "C:\Python\chromedriver"

def __init__(self):
  self.browser = webdriver.Chrome(Yahoo.chrome_driver_path)
  
def kayitOl(self):  
  dosya = open("username.txt", "r").read().splitlines()
  for user in dosya:      
    self.browser.get("https://login.yahoo.com/account/create?src=ym&add=1&.done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com%2F&intl=ru&specId=yidReg&context=reg&done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com%2F")
    time.sleep(3)
    self.browser.find_element_by_id("usernamereg-firstName").send_keys(isim)
    self.browser.find_element_by_id("usernamereg-lastName").send_keys(soyisim)
    self.browser.find_element_by_xpath("//*[@id='usernamereg-yid']").send_keys(user)
    self.browser.find_element_by_id("usernamereg-password").send_keys(sifre)
    self.browser.find_element_by_xpath("//*[@id='usernamereg-month']/option[2]").click()
    self.browser.find_element_by_id("usernamereg-day").send_keys(gun)
    self.browser.find_element_by_id("usernamereg-year").send_keys(yil)
    self.browser.find_element_by_id("usernamereg-freeformGender").send_keys(cinsiyet)
    time.sleep(5)
    
def __del__(self):
  time.sleep(5)
  self.browser.close()

app = Yahoo()
app.kayitOl()

otomatik yahoo açma botu yapıyorum da numara panelinden api ile numara almam ve girmem gerek numara panlei php api paylaşmış herhangi bir şekilde php apiyi python kodları arasına gömme ihtimalim varmı ?