Php İlişkisel veri tabanından veri çekme

-Asıl Sorular-
•İlişkisel veri tabanından nasıl veri çekilir?
•Select - Update kodları nasıl yazılmalı?
-Cevaplanmasa da Olur Sorular-
•Mesela “ders” adlı tablonun “ders_adi” ve “ders_id” si var “ogrenci_ders” adlı tablonun ise “ders_id’si” ve "ogr_id"si var ben ne yazmalıyım ki
“ogr_id” li öğrencinin “ders_id” si verisinden "ders_adi"na ulaşayım.