Php Update İşlemi Yapmıyor

<?php
 require_once 'baglanti.php';
ob_start();
if (isset($_POST['btn_Edit'])) {
  $ogr_id = $_POST['id'];
  $sifre = $_POST['sifre'];
  $tel = $_POST['tel'];
  $email = $_POST['email'];

  $qu = "UPDATE ogrenci SET ogrenci_sifre='$sifre',ogrenci_telefon='$tel',ogrenci_email='$email' WHERE id='$ogr_id'";
  $run_query = @mysqli_query($dbcon, $qu);
  if ($run_query) {

    header("Location:bilgi.php");
  } else {
    echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">Data Güncellenemedi</div>';

  }
  $ogr_id = $_GET['editid']; // GETTING ID FROM URL
  $query = "SELECT * FROM ogrenci WHERE id ='$ogr_id' ";
  $result = @mysqli_query($dbcon,$query);
  
  
}
?>

Hata nerde kontrol ettim butona basınca kod satırı çalışıp, girilen değerleri update etmesi lazım lakin hata dahi vermiyor kod satırında sıkıntı var mıdır? Bağlantı klasik php bağlantısı.