Print sonucunu değere atamak

Merhabalar
Print sonucunu değere atamak mümkün müdür?

kd="karakter dizisi"
liste1=list(kd)
print(liste1)
b=print(*kd)
print(55*"#-")
b

s = 45 * “m”
print(s)

repr() metodu kullanılabilir.

a = repr(5*10)
repr(a)

Yalnız metod bu metod her türlü nesnenin yazdırılabilir versiyonunu gösterir. Yani str değer döndürür, yapacağınız işleme göre dönüştürmeyi unutmayın.

Anladığım kadarıyla print(*kd) ifadesinin arası boşluklu olan k a r a k t e r d i z i s i çıktısını bir değişkene atamak istiyorsunuz. print() fonksiyonu -geriye değer döndürmeyen- bir fonksiyon olduğu için değişkene atayamazsınız. Fakat kendiniz string bir ifadeyi yukarıdaki gibi (k a r a k t e r d i z i s i) bir dönüşüm yapan fonksiyon yazabilirsiniz. Aşağıda küçük bir örnek mevcut;

# [+] Fonksiyon tanımı
def metniDegis(metin):
 yeniMetin = " ".join(metin) # harfleri boşluklarla birleştirdik.
 return yeniMetin       # Son halini geri gönderiyoruz (değer döndürme)
# [-] Fonksiyon tanımı

kd="karakter dizisi"
liste1=list(kd)
print(liste1)
b=metniDegis(kd)
print(55*"#-")
b

Python’u yeni öğrenmeye başladıysanız geri değer döndürme ve döndürmeme durumlarını fonksiyonlar konusuna çalışırken kavrarsınız. return deyimi konusunu inceleyerek print() fonksiyonunu neden değişkene atayamayacağınızı anlayabilirsiniz.

import io

kd="karakter dizisi"
liste1=list(kd)
print(liste1)
with io.StringIO() as sio:
	print(*kd, file=sio)
	b = sio.getvalue()
print(55*"#-")
b
2 Beğeni

Öncelikle herkese teşekkür ederim.
Evet pythonı öğrenmeye çalışıyorum.
Sayın ogretMAN sizin ilhamınız ile
Fonksiyon üzerinden print uygulamalarının dışarıya alınabileceğini düşünüyorum

def f(x):
  return print(x)
a=f(5)
a  # sonuç 5
def f(x):
  return print(5*x)
a=f('kardiz')
a
#####
def f(x):
  return print(*x)
a=f("'kardiz'")
a
#####
def f(x):
  return print(*x)

a=f("kardiz")
a
#sonuç  k a r d i z

Acaba print in diğer uygulamalarında da işe yarar mı?

xx = ('apple', 'banana', 'cherry')
y = enumerate(x)
def f(x):
  return print(list(y))

a=f(xx)
a

sonuç
[(0, ‘apple’), (1, ‘banana’), (2, ‘cherry’)]

Diğer uygulamalarından tam olarak neyi kastettiğinizi anlamadım.

Şu an yaptığınız çeşitli denemeler hem fonksiyonları hem de print’i anlamak adına güzel çalışmalar olmuş. Ben şahsen şimdiye kadar hiç return ifadesi yanında print() kullanmayı denememiştim. :slightly_smiling_face: Bu vesile ile onu da görmüş oldum.