Programın oluşturduğu klasöre txt dosyası yazmak nasıl olur?

import os
os.mkdir(input(’’))

bununla kullanıcı klasör oluşturabiliyor py dosyasının bulunduğu yerde.
1-Nasıl konumdan bağımsız bir yerde klasör oluşturabilirim?
2-Oluşturduğum bağımsız klasörün içine nasıl ismi değişken txt klasörü oluşturabilirim?
Saatlerdir okuyorum ingilizcem pek iyi olmadığı için beceremedim :slight_smile: Yardım bekliyorum

import os
z=os.getcwd()
x=input(’’)
os.mkdir(x)
save_path=z+"\"+x
name_of_file =input("What is the name of the file: ")

completeName = os.path.join(save_path, name_of_file+".txt")

file1 = open(completeName, “w”)

toFile =input(“ne girersen gir”)

file1.write(toFile)

file1.close()

kodlarını internetten araştırıp buldum

Şu kodları inceler misiniz:

import os


def klasorOlusturmak():
  # Sizin belirlediğiniz bir dizinde kurulmasını istiyorsanız:
  klasorDizin = "c:/users/titi2/desktop/"
  klasorOlustur = os.mkdir(klasorDizin+input("Klasor ismi: "))

  os.system("cls||clear")
  #----------------------------------------------------------#
  # Kullanıcı istediği bir dizinde kurmak istiyorsa,
  # kendisi o dizin yolunu girmeli

  klasorDizin2 = input("Klasor hangi dizinde kurulsun: ")
  klasorIsmi2 = input("Klasor ismi: ")
  klasorOlustur2 = os.mkdir(klasorDizin2+klasorIsmi2)
  os.system("cls||clear")

def dosyaOlusturmak():
  dosyaDizin = input(r"Dosya hangi dizinde kurulsun: ")
  dosyaIsmi = input("Dosya ismi: ")
  os.chdir(dosyaDizin) # Oluşturulan dizine geçiyoruz
  open(dosyaIsmi, "w") # open() fonksiyonuyla dosyamızı oluşturuyoruz
             # Bu isimde bir dosya varsa hiçbir şey yapmaz
             # yoksa da dosyayı oluşturur.

klasorOlusturmak()
os.system("cls||clear")
dosyaOlusturmak()
1 Like

Oturumun açıldığı dizinden başka bir dizine geçiş yapmak için os modülünün chdir fonksiyonunu kullanabilirsiniz:

>>> import os
>>> os.getcwd()
'/home/tanberk'
>>> os.chdir("Projects")
>>> os.getcwd()
'/home/tanberk/Projects'

Aşağıdaki örneğe de bir göz atın isterseniz.

import os

def ic_ice_dizinler_olustur(kac_tane):
  for i in range(kac_tane):
    os.mkdir(str(i))
    os.chdir(str(i))
  
ic_ice_dizinler_olustur(kac_tane=5)

Aşağıdaki sayfayı daha önce ziyaret etmediyseniz, bir göz geçirmenizde yarar olabilir.

https://belgeler.yazbel.com/python-istihza/standart_moduller/os.html

1 Like