Projemin bi yerinde hata alıyorum ( sqlite3 ve pyqt5 )

from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtMultimedia import *
from PyQt5.QtMultimediaWidgets import QVideoWidget
import sys
import sqlite3
import time


class veri_tabanı(QMainWindow):

  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setUI()

  def createDB(self):

    self.conn = sqlite3.connect("müziklerim2.db")
    self.cursor = self.conn.cursor()
    self.cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS müzikler2(şarkıİsmi TEXT, konum TEXT)")
    self.cursor.close()  def setUI(self):
    self.createDB()

    toolbar = QToolBar(self)
    self.addToolBar(toolbar)

    refresh_toolbar = QAction("refresh",self)
    toolbar.addAction(refresh_toolbar)
    refresh_toolbar.triggered.connect(self.refresh)    self.veriListesi = QTableWidget(self)
    self.veriListesi.setAlternatingRowColors(True)
    self.veriListesi.setColumnCount(2)
    self.veriListesi.horizontalHeader().setCascadingSectionResizes(False)
    self.veriListesi.horizontalHeader().setSortIndicatorShown(False)
    self.veriListesi.horizontalHeader().setStretchLastSection(True)
    self.veriListesi.verticalHeader().setVisible(False)
    self.veriListesi.verticalHeader().setCascadingSectionResizes(False)
    self.veriListesi.verticalHeader().setStretchLastSection(False)
    self.veriListesi.setHorizontalHeaderLabels(("Şarkı Adı", "Konum"))
    self.veriListesi.setMinimumSize(700,300)    self.setCentralWidget(self.veriListesi)

  def refresh(self):
    self.connection = sqlite3.connect("müziklerim2.db")
    self.cursor = self.connection.cursor()

    self.data = self.cursor.execute("SELECT * FROM müzikler2")
    self.data = self.data.fetchall()
    self.veriListesi.setRowCount(0)
    for row_number, row_data in enumerate(self.data):
      self.veriListesi.insertRow(row_number)
      for column_number, column_data in enumerate(row_data):
        print(column_number,column_data)
        self.veriListesi.setItem(row_number,column_number,QTableWidgetItem(str(column_data)))
    self.connection.commit()
    self.connection.close()


app = QApplication(sys.argv)
window = veri_tabanı()
window.show()
app.exec_()

veritabanına veri ekleyebiliyorum. Fakat QTableWidget’ıma yansıtamıyorum. Nerde hata yapıyorum.

Veritabanina veriyi program uzerinden ekleyemedim.

Elle ekleyince program duzgun calisti. (Acilista refresh'e basinca sarkilari listeledi.)

Aldigin hatayi da paylasman lazim.

Hatadan kastım refreshin verileri QTableWidget’a yansıtmaması. Bunu nasıl düzeltebilirim?

Bende yansittigi icin hic bir fikrim yok :confused:

04:09:15 0 aib@vivaldi:/tmp% sqlite3 müziklerim2.db .dump
PRAGMA foreign_keys=OFF;
BEGIN TRANSACTION;
CREATE TABLE müzikler2(şarkıİsmi TEXT, konum TEXT);
INSERT INTO "müzikler2" VALUES('Goca Dunya','Dunya');
INSERT INTO "müzikler2" VALUES('Mother North','North');
COMMIT;