Projeye Dosya gezgini gibi biherhangi birşey aktarmak

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import os
import subprocess

def open_new_window():
  ad = entry_ad.get()
  sifre = entry_sifre.get()

  if ad == "hamza" and sifre == "123456789":
    root.withdraw() # Ana pencereyi gizle

    new_window = tk.Toplevel()
    new_window.title("Yeni Pencere")
    new_window.geometry("1000x500")
    new_window.resizable(False, False) # Pencerenin boyutunun değiştirilmesini engeller

    label = tk.Label(new_window, text=f"Hoş geldin, {ad}!")
    label.pack()

    def dosya_gezginini_ac():
      subprocess.Popen('explorer')

    def dosyalari_listele():
      dosya_dizini = "C:/Users/hamza/Downloads" # Dosya dizini
      dosyalar = os.listdir(dosya_dizini)
      for dosya in dosyalar:
        dosya_uzantisi = os.path.splitext(dosya)[1]
        if dosya_uzantisi:
          button_dosya = tk.Button(new_window, text=dosya, command=lambda x=dosya: dosya_ac(dosya))
          button_dosya.pack()

    def dosya_ac(dosya_adi):
      dosya_yolu = os.path.join("C:/Users/hamza/Downloads", dosya_adi)
      subprocess.Popen(['start', '', dosya_yolu], shell=True)

    button_gezgin = tk.Button(new_window, text="Dosya Gezginini Aç", command=dosya_gezginini_ac)
    button_gezgin.pack()

    button_listele = tk.Button(new_window, text="Dosyaları Listele", command=dosyalari_listele)
    button_listele.pack()

    new_window.protocol("WM_DELETE_WINDOW", root.destroy) # Yeni pencere kapatıldığında ana pencereyi kapat

    new_window.mainloop()
  else:
    messagebox.showerror("Hata", "Geçersiz kullanıcı adı veya şifre.")

# Ana pencere oluşturma
root = tk.Tk()
root.title("Giriş")

# Ekranın ortasına yerleştirmek için gerekli hesaplamalar
window_width = 500
window_height = 300
screen_width = root.winfo_screenwidth()
screen_height = root.winfo_screenheight()
x = (screen_width - window_width) // 2
y = (screen_height - window_height) // 2

root.geometry(f"{window_width}x{window_height}+{x}+{y}")
root.resizable(False, False) # Pencerenin boyutunun değiştirilmesini engeller

label_ad = tk.Label(root, text="Ad:")
label_ad.pack()

entry_ad = tk.Entry(root)
entry_ad.pack()

label_sifre = tk.Label(root, text="Şifre:")
label_sifre.pack()

entry_sifre = tk.Entry(root, show="*")
entry_sifre.pack()

button = tk.Button(root, text="Giriş", command=open_new_window)
button.pack()

root.mainloop()

ben bu koda açılacak olan yeni pencereye bir video fotoğraf vb. türde dosya depolamasını üstüne tıkladığımda da açılmasını istiyorum yardımcı olacak var mı. kısaca şifreli dosya gezgini…

şu konuyu inceleyebilirsiniz.

1 Beğeni

kodu inceledim ama tam olarak istediğim benim bildiğin ben dosyayı yeni pencere alanında yüklemek istiyorum yani aynı dosya gezgini gibi…