Pyaudio kurarken uyarı veriyor

ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\python.exe’ -u -c ‘import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = ‘"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-zakwi6qz\Pyaudio\setup.py’"’"’; file=’"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-zakwi6qz\Pyaudio\setup.py’"’"’;f=getattr(tokenize, ‘"’"‘open’"’"’, open)(file);code=f.read().replace(’"’"’\r\n’"’"’, ‘"’"’\n’"’"’);f.close();exec(compile(code, file, ‘"’"‘exec’"’"’))’ install --record ‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-record-95e0nd95\install-record.txt’ --single-version-externally-managed --compile --install-headers ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\Include\Pyaudio’
cwd: C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-zakwi6qz\Pyaudio
Complete output (15 lines):
running install
running build
running build_py
creating build
creating build\lib.win-amd64-3.8
copying src\pyaudio.py -> build\lib.win-amd64-3.8
running build_ext
building ‘_portaudio’ extension
creating build\temp.win-amd64-3.8
creating build\temp.win-amd64-3.8\Release
creating build\temp.win-amd64-3.8\Release\src
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\bin\HostX86\x64\cl.exe /c /nologo /Ox /W3 /GL /DNDEBUG /MD -DMS_WIN64=1 -Ic:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\include -Ic:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\include “-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\ATLMFC\include” “-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\include” /Tcsrc/_portaudiomodule.c /Fobuild\temp.win-amd64-3.8\Release\src/_portaudiomodule.obj
_portaudiomodule.c
src/_portaudiomodule.c(27): fatal error C1083: i‡erme dosyas\x8d a‡\x8dlam\x8dyor: ‘stdio.h’: No such file or directory
error: command ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\bin\HostX86\x64\cl.exe’ failed with exit status 2
----------------------------------------
ERROR: Command errored out with exit status 1: ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\python.exe’ -u -c ‘import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = ‘"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-zakwi6qz\Pyaudio\setup.py’"’"’; file=’"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-zakwi6qz\Pyaudio\setup.py’"’"’;f=getattr(tokenize, ‘"’"‘open’"’"’, open)(file);code=f.read().replace(’"’"’\r\n’"’"’, ‘"’"’\n’"’"’);f.close();exec(compile(code, file, ‘"’"‘exec’"’"’))’ install --record ‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-record-95e0nd95\install-record.txt’ --single-version-externally-managed --compile --install-headers ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\Include\Pyaudio’ Check the logs for full command output.

C:\Windows\system32>sudo apt-get install python3-pyaudio
‘sudo’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Windows\system32>apt-get install
‘apt-get’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Windows\system32>color a

C:\Windows\system32>pip3 install PyAudio-0.2.11-cp38-cp38-win32
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement PyAudio-0.2.11-cp38-cp38-win32 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for PyAudio-0.2.11-cp38-cp38-win32

C:\Windows\system32>pip install Pyaudio
Collecting Pyaudio
Using cached PyAudio-0.2.11.tar.gz (37 kB)
Installing collected packages: Pyaudio
Running setup.py install for Pyaudio … \ WARNING: Subprocess output does not appear to be encoded as cp1254
error
ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\python.exe’ -u -c ‘import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = ‘"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-qaod_8o2\Pyaudio\setup.py’"’"’; file=’"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-qaod_8o2\Pyaudio\setup.py’"’"’;f=getattr(tokenize, ‘"’"‘open’"’"’, open)(file);code=f.read().replace(’"’"’\r\n’"’"’, ‘"’"’\n’"’"’);f.close();exec(compile(code, file, ‘"’"‘exec’"’"’))’ install --record ‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-record-3j4q_2u_\install-record.txt’ --single-version-externally-managed --compile --install-headers ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\Include\Pyaudio’
cwd: C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-qaod_8o2\Pyaudio
Complete output (15 lines):
running install
running build
running build_py
creating build
creating build\lib.win-amd64-3.8
copying src\pyaudio.py -> build\lib.win-amd64-3.8
running build_ext
building ‘_portaudio’ extension
creating build\temp.win-amd64-3.8
creating build\temp.win-amd64-3.8\Release
creating build\temp.win-amd64-3.8\Release\src
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\bin\HostX86\x64\cl.exe /c /nologo /Ox /W3 /GL /DNDEBUG /MD -DMS_WIN64=1 -Ic:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\include -Ic:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\include “-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\ATLMFC\include” “-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\include” /Tcsrc/_portaudiomodule.c /Fobuild\temp.win-amd64-3.8\Release\src/_portaudiomodule.obj
_portaudiomodule.c
src/portaudiomodule.c(27): fatal error C1083: i‡erme dosyas\x8d a‡\x8dlam\x8dyor: ‘stdio.h’: No such file or directory
error: command ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.24.28314\bin\HostX86\x64\cl.exe’ failed with exit status 2
----------------------------------------
ERROR: Command errored out with exit status 1: ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\python.exe’ -u -c ‘import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = ‘"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-qaod_8o2\Pyaudio\setup.py’"’"’; file=’"’"‘C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-install-qaod_8o2\Pyaudio\setup.py’"’"’;f=getattr(tokenize, ‘"’"‘open’"’"’, open)(file);code=f.read().replace(’"’"’\r\n’"’"’, ‘"’"’\n’"’"’);f.close();exec(compile(code, file, ‘"’"‘exec’"’"’))’ install --record 'C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\pip-record-3j4q_2u
\install-record.txt’ --single-version-externally-managed --compile --install-headers ‘c:\users\hp\appdata\local\programs\python\python38\Include\Pyaudio’ Check the logs for full command output.

bu hatayı veriyor internetten manuel indirmeyi denedim fakat olmadı yardım edebilir misiniz?

Aşağıdaki siteden sisteminize uygun whl dosyasını indirip, indirdiğiniz dosyayı kurmayı deneyin.
https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pyaudio
Örnek kurulum:

pip3 install PyAudio‑0.2.11‑cp38‑cp38‑win_amd64.whl
1 Beğeni

Bu sorunun ben de yaşamıştım. İnternette bulduğum bir forum sayfasında Pyaudio’nun Python 3.6’dan sonrası için uygun olmadığını okumuştum. Ben de bilgisayara ayrı olarak Python 3.6 kurdum ve tekrar deneyince sorunsuz bir şekilde yüklendi ve kullanıyorum. Sen de bunu deneyebilirsin.

2 Beğeni

Bu sitede dikkatimi çeken bir kısım var. Sanırım sadece Python 2.7, 3.4, 3.5 ve 3.6 sürümleri destekleniyor. Sizin Python sürümünüz ise 3.8

pip will fetch and install PyAudio wheels (prepackaged binaries). Currently,
there are wheels compatible with the official distributions of Python 2.7, 3.4, 3.5, and 3.6. For those versions, both 32-bit and 64-bit wheels are available.

Python 3.9 da aynı sorunu bende yaşadım. Sorunu şu şekilde çözdüm.

Öncelikle şunu yükleyin,
pip install pipwin

Daha sonrada pyaudio yu bu şekilde yükleyin(biraz uzun sürebilir).
pipwin install pyaudio

Windows10 üzerinde, Python 3.9 sürümünde sorunsuz kullanıyorum. Kolay gelsin.

2 Beğeni