Pycharmda open() fonksiyonu ile text dosyası çağıramıyorum

Şöyle bir kod yazdım =

def karaktersayisi(karakter_dizisi,karakter):
  sonuc=0
  for i in karakter_dizisi:
    i = i.strip("/")
    print(i)
    if i == karakter:
      sonuc+=1
  return sonuc

def karaktersayaci(dosya,karakter):
  if type(dosya) == str:
    with open(dosya,"r") as f:
      return karaktersayisi(f.read(),karakter)
  else:
    return karaktersayisi(dosya.read(),karakter)
karaktersayaci("Mertcan","Temmuz")

Burada Bu Kodları Çalıştırdıktan Sonra Şu Hatayı Alıyorum:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\dogan\anaconda3\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py", line 3437, in run_code
  exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)
 File "<ipython-input-31-806524c371f8>", line 16, in <module>
  karaktersayaci("Mertcan","Temmuz")
 File "<ipython-input-31-806524c371f8>", line 13, in karaktersayaci
  return karaktersayisi(f.read(),karakter)
 File "C:\Users\dogan\anaconda3\lib\encodings\cp1254.py", line 23, in decode
  return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't decode byte 0x9e in position 73: character maps to <undefined>

Ne yapmam gerekiyor?

Şurayı:

şu şekilde:

with open(dosya, "r", encoding="utf-8") as f:

değiştirdiğinizde sorun çözülüyor mu?