Pygame arka plan haraket etmiyor

Pygame ile oyun yaparken arka planı haraket ettirmek istiyorum. Super Mario tarzı bir haraket olması gerek ama uğraştığım halde olmuyor.


Yürüdüğüm zaman ekranın sonuna doğru gelince bu şekilde bir çıktı alıyorum. Ekran yenilenmiyor.

import pygame, time, os, sys
from sprites import *
from settings import *

#Main sheet

pygame.init()

class Windowset():
  global BACKGROUND
  def __init__(self):
    self.ScreenH = sH
    self.ScreenW = sW
    self.ScreenRes = (self.ScreenH,self.ScreenW)
    self.window = pygame.display.set_mode(self.ScreenRes)
    self.Name = ProgramName
    self.FrameText = pygame.display.set_caption(self.Name)

  def RenderWindow(self):
    global WALKcount,JUMP,WALKleft,WALKrigth,JUMPcount,stopcount,CamX,CamY

    Window.window.blit(BACKGROUND,(0-CamX,0-CamY))

    if WALKcount <= -10:
      WALKcount = 0
      
    elif WALKcount >= 10:
      WALKcount = 0

    if JUMP and WALKleft:
      WALKleft = False

    if JUMP and WALKrigth:
      WALKrigth = False

    if WALKleft:
      i = (WALKcount // 2) % len(leftanimation)
      Window.window.blit(leftanimation[i], (x-CamX, y))
      WALKcount += 1

    elif WALKrigth:
      i = (WALKcount // 2) % len(rigthanimation)
      Window.window.blit(rigthanimation[i], (x-CamX, y))
      WALKcount -= 1

    elif JUMP:
      i = (JUMPcount // 2) % len(jumpanimation)
      Window.window.blit(jumpanimation[i], (x-CamX, y))

    else:
      i = (stopcount // 7) % len(CHAR)
      Window.window.blit(CHAR[i], (x-CamX, y-CamY))
      stopcount += 1

    pygame.display.update()
    Window.window.fill((250,250,250))

class player():
  def __init__(self):
    self.CharH = CHARheigth
    self.CharW = CHARwidth
    self.speed = vel
    self.CoordinateX = x
    self.CoordinateY = y
    self.left = WALKleft
    self.rigth = WALKrigth
    self.Jump = JUMP
    self.jcount = JUMPcount
    self.wcount = WALKcount
    self.Stopcount = 1

Player = player()
Window = Windowset()
flag = True
while flag:
  print(WALKcount)


  clock = pygame.time.Clock()
  clock.tick(FPS)
  keys = pygame.key.get_pressed()

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      sys.exit(0)

  if (keys[pygame.K_LEFT] or keys[pygame.K_a]) and x > vel:
    x -= vel
    CamX -= vel
    WALKleft = True
    WALKrigth = False

  elif (keys[pygame.K_RIGHT] or keys[pygame.K_d]) and x < 1000000 - vel:
    x += vel
    CamX += vel
    WALKrigth = True
    WALKleft = False

  else:
    WALKleft = False
    WALKrigth = False
    WALKcount = 0

  if not JUMP:
    if keys[pygame.K_SPACE] or keys[pygame.K_w]:
      JUMP = True
      WALKrigth = False
      WALKleft = False
      WALKcount = 0

  else:
    if JUMPcount > -9:
      neg = 1
      if JUMPcount < 0:
        neg = -1
      y -= (JUMPcount ** 2) * 0.4 * neg
      JUMPcount -= 1
    else:
      JUMP = False
      JUMPcount = 9
      y = 515

  Window.RenderWindow()

değişkenler;

import pygame,os,sys,time,sprites
# Settings sheet
ProgramName = "Bahtsız Woodcutter"
sH = 800
sW= 600
JUMP = False
FPS = 60
vel = 5
JUMPcount = 9
WALKrigth = False
WALKleft = False
WALKcount = 0
a = (0, 0)
x = 48
y = 515
CHARwidth = 48
CHARheigth = 48
bg_x=0
bg_y=0
bg_rel_x = 0
stopcount = 1
CamX = 0
CamY = 0

Merhabalar,

Aşağıdaki oynatma listesini takip ederek sorunu çözebilirsin. Kullanılan assetler bile aynı.

https://www.youtube.com/watch?v=hE1NYduqzZY&list=PLHW0kiN0F6quuXGhkp3sd9XC3XpcZSFGB