Pygame, başlangıç ekranı

Merhabalar basit bir oyun yaptım ve başlangıç ekranı eklemek istiyorum. Aklımdaki fikir şu: starting_screen.py diye bir dosya oluşturup main.py dosyasını import edeceğim. starting_screen’de entere basılınca main.py açılacak. Böyle bir şey mümkün müdür?

veya main.py girişinde starting_screen’i çalıştır başta ardından döngü devam etsin

1 Beğeni

İmport kullandığınızda birden fazla pygame penceresi açamazsınız malesef. İkinci bir pencere açıldığında ilki kapanacaktır. 2 pencereyi aynı anda çalıştırmak için şöyle yapabilirsiniz. run.bat isimli bir dosya oluşturup içeriğini “python main.py” olarak ayarlayabilirsiniz. Sonrasında starting_screen.py içerisinde

import os
os.startfile("run.bat")

yapabilirsiniz.
Şöyle bir örnek paylaşayım, butonlar ekleyebildiğiniz, pygame ile hazırlanmış basit bir arayüz var. Butona tıklandığında main.py’nin çalışması için gerekli kodu ekleyebilirsiniz. Fakat ondan önce Enter tuşuna basınca nasıl yapabileceğinizi kısaca şöyle göstereyim.

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_RETURN:
        # Kodlarınız

Bunu döngünüzün içerisine ekleyebilirsiniz.

Şu kodlar da bahsini ettiğim arayüz.

import pygame
import time
import os

fps = 100
pygame.font.init()


class Screen:
  def __init__(self):
    self.width, self.height = 250, 500
    self.screen = pygame.display.set_mode((self.width, self.height))

  def start(self):
    print(f"Current Screen Resolution is {self.width}*{self.height}")
    pygame.init()

  def update(self):
    pygame.display.update()

  def fill(self, color):
    self.screen.fill(color)

  def change_resolution(self, new_width, new_height):
    self.width, self.height = new_width, new_height
    self.screen = pygame.display.set_mode((self.width, self.height), 0, 32)


Screen = Screen()


class Buttons:
  def __init__(self):
    self.buttons = []

  def add(self, x, y, width, height, color, text, text_color):
    self.buttons.append(Button(x, y, width, height, color, text, text_color))

  def show(self, button_list):
    if button_list == "all":
      for button in self.buttons:
        button.show()
    else:
      for button in button_list:
        try:
          self.buttons[button].show()
        except IndexError:
          continue

  def check_for_collision(self, m_x, m_y):
    for button in self.buttons:
      if button.x <= m_x <= button.x + button.width and button.y <= m_y <= button.y + button.height:
        button.collision_with_cursor(mod=True)
      else:
        button.collision_with_cursor(mod=False)

  def check_for_click(self, m_x, m_y):
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
      if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        for button in self.buttons:
          if button.x <= m_x <= button.x + button.width and button.y <= m_y <= button.y + button.height:
            button.clicked()


class Button:
  def __init__(self, x, y, width, height, color, string, text_color):
    self.x, self.y = x, y
    self.width, self.height = width, height
    self.color = color
    self.font = pygame.font.SysFont('Corbel', 35)
    self.text_length = len(string)
    self.string = string
    self.active = False
    self.text_color = text_color
    self.text = self.font.render(self.string, True, self.text_color)
    self.posx = self.x + self.width // 2 - self.text_length * 8.4
    self.posy = self.y + self.height // 2 - 18

  def add_to_buttons(self):
    Buttons.buttons.append(self)

  def show(self):
    pygame.draw.rect(Screen.screen, self.color, [self.x, self.y, self.width, self.height])
    Screen.screen.blit(self.text, (self.posx, self.posy))

  def make_centered(self, reversed=False):
    if not reversed:
      self.x = Screen.width / 2 - self.width / 2
    else:
      self.y = Screen.height / 2 - self.height / 2

    self.posx = self.x + self.width // 2 - self.text_length * 8.4
    self.posy = self.y + self.height // 2 - 18


class StartButton(Button):
  def __init__(self):
    super().__init__(
      x=0,
      y=150,
      width=200,
      height=100,
      color=(255, 0, 0),
      string="Start",
      text_color=(0, 0, 0)
    )

  def clicked(self):
    if self.active:
      self.active = False
    else:
      os.startfile("run.bat")
      self.active = True

  def collision_with_cursor(self, mod=False):
    if not mod:
      self.color = (255, 0, 0)
    else:
      self.color = (140, 0, 0)


class QuitButton(Button):
  def __init__(self):
    super().__init__(
      x=0,
      y=275,
      width=200,
      height=100,
      color=(255, 0, 0),
      string="Quit",
      text_color=(0, 0, 0)
    )

  def clicked(self):
    if self.active:
      self.active = False
    else:
      self.active = True
      quit()

  def collision_with_cursor(self, mod=False):
    if not mod:
      self.color = (255, 0, 0)
    else:
      self.color = (140, 0, 0)


Buttons = Buttons()
StartButton = StartButton()
QuitButton = QuitButton()


def loop():
  Screen.start()

  StartButton.add_to_buttons()
  StartButton.make_centered()
  QuitButton.add_to_buttons()
  QuitButton.make_centered()

  while True:
    Screen.fill((0, 0, 0))
    m_x, m_y = pygame.mouse.get_pos()
    Buttons.show("all")
    Buttons.check_for_collision(m_x, m_y)
    Buttons.check_for_click(m_x, m_y)
    Screen.update()
    time.sleep(1 / fps)


loop()

collision_with_cursor() fonksiyonu, fare imleci butonun üzerine geldiğinde butonun rengini değiştirdiğiniz fonksiyon.
clicked() fonksiyonu butona tıklandığında ne olacağını belirttiğimiz fonksiyon. (Aktif/Deaktif şeklinde çalışmaktadır. Dilerseniz oradaki koşul cümlesini kaldırıp, tıklandığında hep aynı reaksiyonu göstermesini sağlayabilirsiniz.)

make_centered() fonksiyonu ise butonları pencerenin genişliğine göre ortalamaya yarıyor.

Tüm butonları Buttons sınıfına ait self.buttons listesine ekleyerek (Örn: StartButton.add_to_buttons()), gerekli kodları daha az satırda halledebiliyoruz.

Gerisi zaten genel olarak bilinen İngilizce kelimelerden ve sıradanlaşmış pygame kodlarından oluşuyor. Umarım faydası dokunur. İyi çalışmalar.

3 Beğeni