Pygame Hareket ve Durdurma

Selamünaleyküm
Python da Pygame kullanarak bir proje yapıyorum. Karakterim sol üstteki skor yazısına gelince durmasını istiyorum. birçok farklı yöntem denedim olmadı. skor yazısına rect ile sınır çizdim. Karakterime de rect ile sınır çizdim. bunları colliderect ile temas edince koordinatı azaltma gibi farklı yöntemler denedim olmadı. Yardım edebilir misiniz ?.

Bu da kodum

import sys 
import pygame
import random 
import os 

os.chdir("konum")
pygame.init()

genislik = 1000

yukseklik = 600 

ekran = pygame.display.set_mode((genislik,yukseklik))

kus = pygame.image.load("kus.png")
kus_koordinat = kus.get_rect()
kus_koordinat.topleft = (genislik/2,yukseklik/2)

mangir = pygame.image.load("dollar.png")
mangir_koordinat = mangir.get_rect()
mangir_koordinat.topleft = (random.randint(0,yukseklik-64),random.randint(0,genislik-64))

font = pygame.font.SysFont("Comic Sans MS",64)
hiz = 15 
fps = 60
skor = 0
clock = pygame.time.Clock()

aktiflik = True 
while aktiflik:
  for i in pygame.event.get():
    if i.type == pygame.QUIT:
      sys.exit()  
  
  pygame.draw.rect(ekran , (131,131,131),kus_koordinat,3)
  pygame.draw.rect(ekran , (131,131,131),mangir_koordinat,3)
  
  if kus_koordinat.colliderect(mangir_koordinat):
    
  
    mangir_koordinat.x = random.randint(0,genislik-64)
    mangir_koordinat.y = random.randint(0,yukseklik-64)
    skor += 10
  
  yazi = font.render("Skor : " + str(skor),True , (95,13,13))
  yazi_koordinat = yazi.get_rect()
  yazi_koordinat.topleft= (15,15)
  
  yaziline = pygame.draw.rect(ekran,(131,131,131),yazi_koordinat,3) 
  
  tus = pygame.key.get_pressed()
  
  if tus[pygame.K_LEFT] and kus_koordinat.left > 0 : 
    kus_koordinat.x -= hiz
      
  if tus[pygame.K_RIGHT] and kus_koordinat.right < genislik-10: 
    kus_koordinat.x += hiz
    
 
  if tus[pygame.K_UP] and kus_koordinat.top > 0: 
    kus_koordinat.y -= hiz
  
  
  if tus[pygame.K_DOWN] and kus_koordinat.bottom < yukseklik-10 : 
    kus_koordinat.y += hiz
    
  ekran.fill((131,131,131))
  ekran.blit(kus,kus_koordinat)
  ekran.blit(mangir,mangir_koordinat)
  ekran.blit(yazi,yazi_koordinat)
  
  clock.tick(fps)
  
  ysuankiKoordinat = kus_koordinat.y
  xsuankikoordinat = kus_koordinat.x
  
  print(xsuankikoordinat)
  
  pygame.display.update()
  
pygame.quit()