Pygame platform collision problemi

sprite kodu

class Skeleton(pg.sprite.Sprite):

  def __init__(self,x,y,game):
    pg.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.image=imageload("Skeleton/ide/skide1.png").convert_alpha()
    self.rect=self.image.get_rect(topleft=(x,y))
    self.direction="left"
    self.onground=False
    #------*Animation counters*------
    self.WC=0
    self.IC=0
    self.AC=0
    self.HC=0
    #---------------*END*----------------------
    self.Health = 100
    self.last_update=pg.time.get_ticks()
    self.animation=False
    self.attack=False
    #------*Hitbox*------
    self.skhitbox = rect(self.rect.centerx-15,self.rect.y+15,20,self.rect.height)
    self.wphitbox = rect(self.rect.centerx,self.rect.centery-45,40,74)
    self.Phitbox = rect(self.rect.centerx-200,self.rect.y-10,475,80)
    self.state="ide"
    self.event="None"
    self.xvel = 0
    self.yvel = 0
  def Hitbox(self):
    self.skhitbox = rect(self.rect.centerx-15,self.rect.y+15,20,56)
    self.Phitbox = rect(self.rect.centerx-200,self.rect.y-10,475,80)
    if self.direction=="left":
      self.wphitbox= rect(self.rect.centerx-35,self.rect.centery-45,40,74)
      self.xvel=-2
    else:
      self.wphitbox=rect(self.rect.centerx-5,self.rect.centery-45,40,74)
      self.xvel=2

  def update(self, player):
    if self.Health <=0:
      self.kill()
      exp = Explosive(self.rect.center,"large")
      all_sprites.add(exp)
      all_sprites.remove(self)
      Enemys.remove(self)

    if not self.onground:

      self.yvel += 0.35

      # Falling speed limit
      if self.yvel > 100:
        self.yvel = 100.00
    self.Hitbox()
    if player.rect.colliderect(self.Phitbox):
      if player.rect.x < self.rect.centerx-40:
        self.direction="left"
        
        if self.event == "None":
          self.state="walk"
          
        else:
          self.state="ide"
          self.xvel=0


          
        
      elif player.rect.x > self.rect.centerx+10:
        self.direction="right"
        
        if self.event == "None":
          self.state="walk"
          
        else:
          self.state="ide"
          self.xvel=0
          

      else:
        self.state="ide"
        self.xvel=0
    else:
      self.state="ide"
      self.xvel=0

    if player.rect.colliderect(self.wphitbox):
      if self.event == "None":
        self.event="attack"
        self.AC=0
      if self.attack and player.form == "Human":
        player.Health-=25
        self.attack=False
    if self.state == "ide" and self.event == "None":

        #self.animate(self.anims["ide"+self.direction],90)

        anim=self.anims["ide"+self.direction]

        now = pg.time.get_ticks()
        if now - self.last_update > 90:
          self.last_update = now

          if self.IC >= len(anim)-1:
            self.IC = 0
          else:
            self.image = anim[self.IC]
            self.IC += 1
    elif self.state == "walk" and self.event == "None":

        #self.animate(self.anims["walk"+self.direction],60)

        anim=self.anims["walk"+self.direction]

        now = pg.time.get_ticks()
        if now - self.last_update > 45:
          self.last_update = now

          if self.WC >= len(anim)-1:
            self.WC = 0
          else:
            self.image = anim[self.WC]
            self.WC += 1

    elif self.state == "ide" and self.event == "hit":

        #self.animate(self.anims["hit"+self.direction],35,state="attack")
        anim=self.anims["hit"+self.direction]
        now = pg.time.get_ticks()
        if now - self.last_update > 35:
          self.last_update = now

          if self.HC >= len(anim)-1:
            self.HC = 0
            self.event="None"
          else:
            self.image = anim[self.HC]
            self.HC += 1

    elif self.state == "ide" and self.event == "attack":

        #self.animate(self.anims["attack"+self.direction],90,state="ide")
        anim=self.anims["attack"+self.direction]
        now = pg.time.get_ticks()
        if now - self.last_update > 60:
          self.last_update = now
          if self.AC==9:
            self.attack=True
          else:
            self.attack=False
          if self.AC >= len(anim)-1:
            self.AC = 0
            self.state="ide"
            self.event="None"          else:
            self.image = anim[self.AC]
            self.AC += 1
    self.rect.left += self.xvel
    # do x-axis collisions
    self.collide(self.xvel,0)
    self.onground=False
    self.rect.top += self.yvel
    self.collide(0,self.yvel)


  def collide(self, xvel,yvel):
    block_hit_list = pg.sprite.spritecollide(self, Platforms, False,collided2)
    for p in block_hit_list:
        if xvel > 0:
          if p.rect.colliderect(self.skhitbox):
            self.yvel=7          
        if xvel < 0:
          if p.rect.colliderect(self.skhitbox):
            
            self.yvel=7
        if yvel > 0:

          self.rect.bottom = p.rect.top
          self.yvel = 0
          self.onground = True


        if yvel < 0:
          self.rect.top = p.rect.bottom

collided2

def collided2(sprite, other):
  """Check if the hitboxes of the two sprites collide."""
  return other.rect.colliderect(sprite.skhitbox)

hata: düşmanın yvel değerinin sıfır olmasına rağmen titremesi
normalde titrememesi lazım

nasıl çözerim bu srounu sebebini bulamadım acaba ayrıca rect kullanmammı collision için?

bilen yok mu? neden titrediğini çözdüm ama eğer o kodu çıkarırsam da anlamı olmuyor

Neymiş sebebi?

hitbox kullanmam bu soruna sebebiyet veriyor ama anlamadım niye aynı yukseklik rect ile