Pyhonda cmdiyi yönetmek

subprocess.check_output aynı böyle bi komut aruyor fakat sürdürülebilir olaçak mesala
diskpart
veya python komutu
bunu yazdık sonra 2,3,4 veya 5 tane daha giriş yapmalıyız
bunu nasıl yababilirim

Diskpart’ın komut satırı argümanlarını araştırın
Önce girdileri alın sonra birleştirerek tek satır olarak verin komutu

bir saniye subprocess modülü ile verilen komutun çıktısı alınıyor mu?

Subprocess, program için de program çalıştırır.

__import__("os").system("dir/ls")

İle

__import__("os").listdir()

Arasındaki fark gibidir

İlki CMD ile dir komutu vermiş gibi ekrana yazdırır diğeri klasörü içindekileri liste(veri tipi olan) olarak verir

ben bu subprocessi inceledim