Pyhton tarihlere göre ortalama alma

Merhaba herkese elimde böyle bir tablo var ve benden aşağıdaki tabloyu bu tablo üzerinden hem sql hem de python kullanılarak ayrı ayrı elde etmem bekleniyor.

Bunun için aşağıdaki şekilde average three months kolunu için bir sql kodu yazdım ama doğru mu emin olamadım.

SELECT CustomerNo, MONTH(Service_Bill_Date) AS mon, SUM(Service_Bill_Amt_EUR) AS TotalRevenue,
   AVG(SUM(Service_Bill_Amt_EUR)) OVER (PARTITION BY CustomerNo ORDER BY MONTH(Service_Bill_Date) ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS revenue_3mon
FROM borusan
GROUP BY CustomerNo, MONTH(Service_Bill_Date)
ORDER BY CustomerNo, MONTH(Service_Bill_Date);

bu tablo üzerinden hem sql hem de python kullanılarak ayrı ayrı elde etmem bekleniyor.

Doğru mu anlıyorum?
Tablodaki verilerden;
Müşteri ve Araç Numarasına göre;

  • Ortalama Fatura Tutarı,
  • Son3 Ayın Ortalama Fatura Tutarı ve
  • Son Servis Fatura Tutarı
    mı isteniyor?

evet öyleydi ama ben hallettim teşekkür ederim

Rica ederim, ama yardımcı olamadım.
Nasıl hallettiğinizi paylaşsanız, biz de istifade etsek ne güzel olur :slight_smile: