PyInstaller Hatası alıyorum

Yaptığım py kodunu exeye çevirirken command not found hatası alıyordum.
python -m pyinstall “dosya_adi.py” yolunu kullanınca bu hatayı aldım var mı bi çözümü sıkıntı nedir

1712 INFO: PyInstaller: 4.0
1713 INFO: Python: 3.8.6
1713 INFO: Platform: Windows-10-10.0.18362-SP0
1716 INFO: wrote C:\Users\a\Desktop\PY\Jarvis 0.1\AnaEkran.spec
1746 INFO: UPX is not available.
1773 INFO: Extending PYTHONPATH with paths
[‘C:\Users\a\Desktop\PY\Jarvis 0.1’,
‘C:\Users\a\Desktop\PY\Jarvis 0.1’]
2011 INFO: checking Analysis
2011 INFO: Building Analysis because Analysis-00.toc is non existent
2011 INFO: Initializing module dependency graph…
2016 INFO: Caching module graph hooks…
2091 INFO: Analyzing base_library.zip …
7343 INFO: Processing pre-find module path hook distutils from ‘C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\hooks\pre_find_module_path\hook-distutils.py’.
7385 INFO: distutils: retargeting to non-venv dir ‘C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib’
12112 INFO: Caching module dependency graph…
12392 INFO: running Analysis Analysis-00.toc
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\pywintypes.py”, line 35, in pywin32error
yield
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\win32api.py”, line 43, in LoadLibraryEx
return _dll._LoadLibraryEx(fileName, 0, flags)
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\core\ctypes_util.py”, line 42, in check_null
raise make_error(function, function_name)
OSError: [WinError 1920] Sistem dosyaya erişemiyor.

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File “C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\runpy.py”, line 194, in run_module_as_main
return run_code(code, main_globals, None,
File “C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\runpy.py”, line 87, in run_code
exec(code, run_globals)
File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller_main
.py", line 121, in
run()
File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller_main
.py", line 114, in run
run_build(pyi_config, spec_file, **vars(args))
File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller_main
.py", line 65, in run_build
PyInstaller.building.build_main.main(pyi_config, spec_file, **kwargs)
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py”, line 720, in main
build(specfile, kw.get(‘distpath’), kw.get(‘workpath’), kw.get(‘clean_build’))
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py”, line 667, in build
exec(code, spec_namespace)
File “C:\Users\a\Desktop\PY\Jarvis 0.1\AnaEkran.spec”, line 6, in
a = Analysis([‘AnaEkran.pyw’],
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py”, line 242, in init
self.postinit()
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\datastruct.py”, line 160, in postinit
self.assemble()
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py”, line 390, in assemble
self.binaries.extend(bindepend.Dependencies([(’’, python, ‘’)],
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\depend\bindepend.py”, line 228, in Dependencies
for ftocnm, fn in getAssemblyFiles(pth, manifest, redirects):
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\depend\bindepend.py”, line 407, in getAssemblyFiles
for assembly in getAssemblies(pth):
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\depend\bindepend.py”, line 358, in getAssemblies
res = GetManifestResources(pth)
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\utils\win32\winmanifest.py”, line 1000, in GetManifestResources
return winresource.GetResources(filename, [RT_MANIFEST], names, languages)
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\utils\win32\winresource.py”, line 170, in GetResources
hsrc = win32api.LoadLibraryEx(filename, 0, LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE)
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\win32api.py”, line 43, in LoadLibraryEx
return _dll._LoadLibraryEx(fileName, 0, flags)
File “C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\contextlib.py”, line 131, in exit
self.gen.throw(type, value, traceback)
File “C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\pywintypes.py”, line 37, in pywin32error
raise error(exception.winerror, exception.function, exception.strerror)
win32ctypes.pywin32.pywintypes.error: (1920, ‘LoadLibraryExW’, ‘Sistem dosyaya erişemiyor.’)

merhaba ilk önce kodları `` bu işaret arasına alın bu işaret altgr+virgül ile oluyor
işareti kodun bi üst ve bi alt satırına ekleyin ve tüm cmd kodunu atın sağ tık tümünü seç + enter yapıp yorum işareti koyduktan sonra ctrl v yapın

1713 INFO: Python: 3.8.6
1713 INFO: Platform: Windows-10-10.0.18362-SP0
1716 INFO: wrote C:\Users\a\Desktop\PY\Jarvis 0.1\AnaEkran.spec
1746 INFO: UPX is not available.
1773 INFO: Extending PYTHONPATH with paths
['C:\\Users\\a\\Desktop\\PY\\Jarvis 0.1',
 'C:\\Users\\a\\Desktop\\PY\\Jarvis 0.1']
2011 INFO: checking Analysis
2011 INFO: Building Analysis because Analysis-00.toc is non existent
2011 INFO: Initializing module dependency graph...
2016 INFO: Caching module graph hooks...
2091 INFO: Analyzing base_library.zip ...
7343 INFO: Processing pre-find module path hook distutils from 'C:\\Users\\a\\AppData\\Local\\Packages\\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\\LocalCache\\local-packages\\Python38\\site-packages\\PyInstaller\\hooks\\pre_find_module_path\\hook-distutils.py'.
7385 INFO: distutils: retargeting to non-venv dir 'C:\\Program Files\\WindowsApps\\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\\lib'
12112 INFO: Caching module dependency graph...
12392 INFO: running Analysis Analysis-00.toc
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\pywintypes.py", line 35, in pywin32error
  yield
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\win32api.py", line 43, in LoadLibraryEx
  return _dll._LoadLibraryEx(fileName, 0, flags)
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\core\ctypes\_util.py", line 42, in check_null
  raise make_error(function, function_name)
OSError: [WinError 1920] Sistem dosyaya erişemiyor.

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main
  return _run_code(code, main_globals, None,
 File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\runpy.py", line 87, in _run_code
  exec(code, run_globals)
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\__main__.py", line 121, in <module>
  run()
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\__main__.py", line 114, in run
  run_build(pyi_config, spec_file, **vars(args))
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\__main__.py", line 65, in run_build
  PyInstaller.building.build_main.main(pyi_config, spec_file, **kwargs)
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 720, in main
  build(specfile, kw.get('distpath'), kw.get('workpath'), kw.get('clean_build'))
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 667, in build
  exec(code, spec_namespace)
 File "C:\Users\a\Desktop\PY\Jarvis 0.1\AnaEkran.spec", line 6, in <module>
  a = Analysis(['AnaEkran.pyw'],
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 242, in __init__
  self.__postinit__()
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\datastruct.py", line 160, in __postinit__
  self.assemble()
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 390, in assemble
  self.binaries.extend(bindepend.Dependencies([('', python, '')],
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\depend\bindepend.py", line 228, in Dependencies
  for ftocnm, fn in getAssemblyFiles(pth, manifest, redirects):
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\depend\bindepend.py", line 407, in getAssemblyFiles
  for assembly in getAssemblies(pth):
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\depend\bindepend.py", line 358, in getAssemblies
  res = GetManifestResources(pth)
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\utils\win32\winmanifest.py", line 1000, in GetManifestResources
  return winresource.GetResources(filename, [RT_MANIFEST], names, languages)
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\PyInstaller\utils\win32\winresource.py", line 170, in GetResources
  hsrc = win32api.LoadLibraryEx(filename, 0, LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE)
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\win32api.py", line 43, in LoadLibraryEx
  return _dll._LoadLibraryEx(fileName, 0, flags)
 File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_3.8.1776.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\contextlib.py", line 131, in __exit__
  self.gen.throw(type, value, traceback)
 File "C:\Users\a\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python38\site-packages\win32ctypes\pywin32\pywintypes.py", line 37, in pywin32error
  raise error(exception.winerror, exception.function, exception.strerror)
win32ctypes.pywin32.pywintypes.error: (1920, 'LoadLibraryExW', 'Sistem dosyaya erişemiyor.')``
bunu arıyordum ben de saol :smiley:

bu kısımın üstüde lazım

buradan önce pyinstaller ne dediniz

pyinstaller ın devamı ne ve bunu hangi dizinde yaptınız

python -m PyInstaller AnaEkran.pyw
az önce attığımı sandım ama yanılmışım kusura bakmayın
dosyanın olduğu klasörde
power shell de klasör de aynı dizinde

buradan yana sıkıntımız yok yaptığınız proje arayüzlü mü

yani pyqt5 ile bir çalışma yaptınız mı

hayır pyqt5 kullanmadım tkinter var sadece hata bundan kaynaklı mı

tkinter ile bi arayüz mü yaptınız

burada önemli olan arayüzlü olması ona göre farklı bir komut verilecek

evet zaten yaptığım arayüz tek butondan oluşan bir şey


sadece bu

yine de arayüz var şimdi o dizinde açtınız ardından pyinstaller --onefile -w .\dosya_adı

bu komutu dener misiniz

bu sefer de en başta aldığım hatayı aldım

pyinstaller : The term 'pyinstaller' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable prog
ram. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ pyinstaller --onefile -w .\AnaEkran.pyw

  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (pyinstaller:String) [], CommandNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

ilk önce dosya uzantısını .py yapın
ardından cmd ye pip install pyinstaller ya da yüklüyse yine aynı kodu girin

bu arada dosya adından sonra dosya uzantısını da ekleyin

dediklerinizi zaten daha önce yaptım hepsinde hata aldım pyinstaller kurulu tek çözümü (Benim bilgisayarımda) python -m pyinstaller şeklinde olandı onda da bu sorunla karşılaştım

.py ile de denediniz o zaman benim de yapabileceğim bir şey yok