Pyinstaller virüstotal sorunu

Hiçbirşey yapmayıp boş bir py dosyasını exeye çevirip virüstotale atınca 10 virüs buluyor. pyqt5 ile basit bir menü yapıp koyunca 7 virüs buluyor. Nedir bunun mantığı nasıl engelleriz ?

cx_freeze ile exe’ye çevirmeyi deneyin. Örnek setup.py dosyası ektedir.

from cx_Freeze import setup, Executable
buildOptions = dict(packages = [], excludes = [])

import sys
base = 'Win32GUI' if sys.platform=='win32' else None

executables = [
  Executable('asalwin.py',            #py uzantılı dosyamızın adını yazıyoruz.
  base=base,
  icon='icon.ico')                #ikon dosyamızın adını yazıyoruz.
       ]

setup(                       #py'den exe'ye dönüştürülmüş dosyanın ayrıntılarında 
  name='asal_win',                #gözükecek olan adı(name), 
  version = '0.1',                #versiyonu(version) ve 
  description = 'Asal',              #açıklamasını(description) yazıyoruz.
  options = dict(build_exe = buildOptions),
  executables = executables
  )

#Konsolda

#pip install cx_freeze

#yazıp kuruyoruz.

#setup.py ile dönüştürülecek olan py dosyası aynı dizinde olacak.

#Bulunduğu dizinde konsolu açıp

#python setup.py build

#yazıp exe'li dosyamızı oluşturuyoruz.