PyMySQL mysql veri tabanı arama

İhtiyacı olanlar için

import pymysql

try:
  #baglanti = pymysql.connect(db="veri tabanı adı",user="kullanıcı adı ",passwd="şifre",host="127.0.0.1",port=3307 )#localhost bağlantısı için ( Port 3306 olabilir)
  baglanti=pymysql.connect(db="veri tabanı adı",user="Kullanıcı Adı",passwd="Şifre",host="Bağlantı Adresi") #dış veri tabanı bağlantısı için
  baglanti = baglanti.cursor()
  baglanti.execute('SET NAMES UTF8')
  print("bağlandı")
except:
  print("Veritabanı Bağlantı Hatası")
  exit()
def sorgula ():
  while True:

    sorgu=input("Aranacak veri: ")
    print("***********")
    sorgu1="SELECT veri1 , veri 2 ,veri 3 , veri 4 ,veri 5 , veri 6, veri 7 , veri 8 FROM aranacak_tablo WHERE istenilen_sütun_araması = '{}' ".format(sorgu) #veri 1 serisi çekilecek sütun adlarıdır

    baglanti.execute(sorgu1)
    #siparis11=baglanti.fetchone() #aranılan verideki ilk satır için
    siparis11=baglanti.fetchall() #aranılan verideki tüm satırlar için
    if siparis11 == None:
      print(sorgu + " veri bulunamadı")
      sor = int(input("Tekrar sorgulamak için Sıfır ( 0 ) bas çıkış farklı sayı : "))

      if sor > 0:
        print("Bağlantı Kapatılıyor")
        break
    else :


      for i in siparis11:
        carp = 0
        for z in i :


          if carp ==0 :
            print("veri 1 : {} ".format(z))
          if carp ==1 :
            print("veri 2: {} ".format(z))
          if carp ==2 :
            print("veri 3: {} ".format(z))
          if carp ==3 :
            print("veri 4: {} ".format(z))
          if carp ==4 :
            print("veri 5: {} ".format(z))
          if carp ==5 :
            print("veri 6: {} ".format(z))
          if carp ==6 :
            print("veri 7: {} ".format(z))
          if carp ==7 :
            print("veri 8: {} ".format(z))


          carp = carp + 1
          if carp >=8:
            print("***********")
        print("")

      sor=int(input("Tekrar sorgulamak için Sıfır ( 0 ) bas çıkış farklı sayı : "))
      if sor >0:
        print("Bağlantı Kapatılıyor")
        break
sorgula()
baglanti.close()
print("Bağlantı kapandı")


2 Beğeni