PyQt ile arayüze sürekli yazdıran döngü oluşturmak

Merhaba arkadaşlar,

Yazılıma yeni başladığım bu projede (okuma) fonksiyonunu push button ile arayüze yazdırıyorum fakat butona basmadan sürekli kendi kendine ekrandaki bilgiyi güncellemesini istiyorum. While döngüsü kullandığım zaman arayüz yanıt vermiyor ve donuyor. Yardımlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler.

import sys
import serial
import time
import logging

import modbus_tk.modbus
import modbus_tk.defines as cst
import modbus_tk.modbus_rtu as modbus_rtu

from PyQt5.QtWidgets import*
from PyQt5.QtCore import (QCoreApplication, QObject, QRunnable, QThread,
             QThreadPool, pyqtSignal)
from ara import Ui_MainWindow

master = modbus_rtu.RtuMaster(serial.Serial('COM2', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1))
master.open
master.set_timeout(0.5)
master.set_verbose(True)
print("com2 e bağlandı")

class Pyuic5_example(QMainWindow):

  def __init__(self):
    super().__init__()

    self.ui = Ui_MainWindow()
    self.ui.setupUi(self)
    self.i =0

    self.ui.pushButton_2.clicked.connect(self.okuma)

    self.show()

  def okuma (self):
    try:
      self.i= self.i +1
      self.ui.lcdNumber_3.display(self.i)
      veri1 = master.execute(1, cst.READ_HOLDING_REGISTERS, 0, 54)

      self.b1 = veri1[11]

      self.ui.lcdNumber_2.display(self.b1)

    except:
      pass

app = QApplication([])
window = Pyuic5_example()
window.show()
app.exec_()
self.ui.pushButton_2.clicked.connect(self.startTimer)
self.timer = QTimer()
self.timer.timeout.connect(self.okuma1)
self.timer.timeout.connect(self.okuma2)

def startTimer(self):
   self.timer.start(1)

Qtimer kullanarak sorumun cevabını hallettim.