PyQt TableWidget Sorunum

Böyle bir hata (bug) oluştu.
Terminaldeki küme ile TableWidget’in oluşturduğu birbiri ile uymuyor sebebi ne olabilir?

Her ürünü bir kere eklemek istiyorum.

        elif len(work_add_window.tableWidget_product.selectedRanges()) == 1:
          self.selected_product.append((
            work_add_window.tableWidget_product.selectedItems()[0].text(),
            work_add_window.tableWidget_product.selectedItems()[1].text(),
          ))
          print(self.selected_product)
          self.get_table()
      self.set_selected_product = set(self.selected_product)
      selected_num = len(self.set_selected_product)
      work_add_window.tableWidget_selectproduct.setRowCount(selected_num)
      for value in self.set_selected_product:
        work_add_window.tableWidget_selectproduct.setItem(selected_num - 1, 0,
                                QTableWidgetItem(value[0]))
        work_add_window.tableWidget_selectproduct.setItem(selected_num - 1, 1,
                                QTableWidgetItem(value[1]))

İlgili kısımlar buralar.

GitHub - bc1428/SelCan_Public (Güncel değil, bu konudan bağımsız)

GÖZLEM

Kümenin sonunda dönen hangi değer ise onu ekliyor. (Sanki anladım. Liste uzunluğunu esas aldığım için sürekli liste/küme sonunu eklemek zorunda kalıyor.)