PyQt5 Ağır İşlemlerde veya Uzun Döngülerde Donma Problemi

Arkadaşlar konsolda sorunsuz çalışan uygulamalar arayüzde sorun çıkarıyor.
Örneğin 1000 defa yaptırılacak işlemi (işlem de çok ağır birşey değil) çalıştırırken sonuca kadar yanıt vermiyor işlem bitince düzeliyor.
Araştırınca threading ile çözülebileceğini gördüm fakat pek anlamadım.Varsa çözüm veya kaynak önerebilir misiniz?

Pyqt hakkında çok bilgim yok ama guiler hakkında bilgi verebilirim.

Guiler, bir while True döngüsü gibidir. Sürekli döngüyü devam ettirir. Eğer siz döngüyü durdurursanız ya da işlem akışını kesecek bir işlem yaparsanız windows guiyi yanıt vermiyor olarak işaretleyecektir. Bu durumdan kaçınmak için aynı anda hem işlemi çalıştırmak, hem de döngüyü devam ettirmemiz gerekir. Threading ya da multiprocessing i bu yüzden kullanırız.

while True:
  gui_kontrol()
  fonk = lambda: time.sleep(5)
  fonk() #Döngü devamı edemediği için yanıt vermiyor yazacaktır. 
while True:
  gui_kontrol()
  fonk = lambda: time.sleep(5)
  Thread(target=fonk).start() # Fonksiyon döngüden bağımsız çalışacağı için program sorunsuz çalışacaktır.