Pyqt5 calendar ile veritabanı sorunu

Arkadaşlar merhaba sisteme calendar yükledim seçtiğim tarihi veritabanına kaydetmesini istiyorum. Biraz yeniyim,yardım eder misiniz?

calendar olan yere nasıl bir şey yazmam gerekiyor?

from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow,QMessageBox
from ilkproje import Ui_MainWindow
import sqlite3
from PyQt5.QtGui import QIcon
from PyQt5.QtCore import QDateTime,QDate,QTime
baglanti = sqlite3.connect('C:\hastaneotomasyon\projee.db')
im = baglanti.cursor()

t='CREATE TABLE IF NOT EXISTS sonkontrol(Hastabilgisi VARCHAR(32),HastaTcKimlik VARCHAR(32),poliklinik VARCHAR(32),doktorismi VARCHAR(32),randevusaati INTEGER,tarih,id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT)'
s ='CREATE TABLE IF NOT EXISTS hastakontrol(hastabilgisi VARCHAR(32),hastaTcKimlik VARCHAR(32),id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT)'
im.execute(s)
im.execute(t)
baglanti.commit()


class Program(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()

    self.ui = Ui_MainWindow()


    self.ui.setupUi(self)

    self.kayit_ekran = 0
    self.home_page = 1
    self.ikinci_ekran = 2
    self.diyet_page=3
    self.genel_page=4
    self.kbb_page=5
    self.noroloji_page=6
    self.psikiyatri_page=7
    self.dermatoloji_page=8
    self.fizyoloji_page=9
    self.dahiliye_page=10    self.ui.iki_combobox_button.clicked.connect(self.ekranlara_yonlendirme)    self.ui.giris_button.clicked.connect(self.giris_kayit)
    self.ui.kayitol_button.clicked.connect(self.kayit_button)
    self.ui.kayit_geri_button.clicked.connect(self.geri_git_button) # sadece geri git fonksiyonu
    self.ui.kayit_kayit_button.clicked.connect(self.kayit_bilgileri)
    self.ui.iki_geri_git_button.clicked.connect(self.iki_geri_git_button)

    self.ui.diyet_geri_button.clicked.connect(self.diyet_geri_page)
    self.ui.genel_geri_button.clicked.connect(self.genel_geri_page)
    self.ui.kbb_geri_button.clicked.connect(self.kbb_geri_page)
    self.ui.noro_geri_button.clicked.connect(self.noro_geri_page)
    self.ui.psi_geri_button.clicked.connect(self.psikiyatri_geri_page)
    self.ui.derma_geri_button.clicked.connect(self.dermatoloji_geri_page)
    self.ui.fizyo_geri_button.clicked.connect(self.fizyoloji_geri_page)
    self.ui.dahiliye_geri_button.clicked.connect(self.dahiliye_geri_page)

    #self.ui.Randevu_button.clicked.connect(self.randevu)
  def randevu(self):    rand=self.ui.calendarWidget.selectedDate()
    print(rand)  def giris_kayit(self):

    name = self.ui.anahastaadi_line.text()
    password = self.ui.anahastatc_line.text()
    im.execute("SELECT * FROM hastakontrol WHERE hastabilgisi='" + name + "'")
    xhastabilgisi = im.fetchall()

    if name == "" or password =="":
      messagebox=QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
      messagebox.setText("Kullanıcı adı veya parola hatalı")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok=messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()

    else:
      im.execute("SELECT * FROM hastakontrol WHERE hastabilgisi = ? and hastaTcKimlik = ?", (name, password))

      rows = im.fetchall()

      if len(rows) < 1:
        messagebox = QMessageBox()
        messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
        messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
        messagebox.setText("Böyle bir hasta bulunamadı")
        messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
        buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
        buton_ok.setText("Tamam")
        messagebox.exec_()
      else:
        self.ui.statusBar.showMessage("Giriş Başarılı", 3000)
        self.ui.statusBar.setStyleSheet("color:rgb(0,0,255)")
        self.ui.anahastaadi_line.clear()
        self.ui.anahastatc_line.clear()

        self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def kayit_button(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.kayit_ekran)

  def geri_git_button(self):
    # buna dokunma
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.home_page)
  def iki_geri_git_button(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.home_page)

  def kayit_bilgileri(self):
    name = self.ui.kayit_ad_line.text()
    password = self.ui.kayit_hasta_line.text()

    im.execute("SELECT * FROM hastakontrol WHERE hastabilgisi='" + name + "'")
    xhastabilgisi = im.fetchall()

    for tc in password:
      x=tc.isalpha()
      if x==True:
        messagebox = QMessageBox()
        messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
        messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
        messagebox.setText("Şifreniz rakamlardan oluşmalı")
        messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
        buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
        buton_ok.setText("Tamam")
        messagebox.exec_()
        break

    if name == "" or password == "":
      messagebox = QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
      messagebox.setText("Kullanıcı Adı veya Şifre Boş Girildi")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()

    elif name == password:
      messagebox = QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
      messagebox.setText("Kullanıcı ve Tc Aynı değerlerde olmamalı")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()
    elif len(password) < 11 or len(password) > 11:
      messagebox = QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
      messagebox.setText("Tc Kimlik 11 haneli olmalı")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()
    elif xhastabilgisi:
      messagebox = QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
      messagebox.setText("Sistemde kullanıcı adı bulunmaktadır")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()
    else:

      im.execute("INSERT INTO hastakontrol(hastabilgisi,hastaTcKimlik) VALUES(?,?)",
            (name, password))
      baglanti.commit()
      self.ui.kayit_ad_line.clear()
      self.ui.kayit_hasta_line.clear()
      self.ui.statusBar.showMessage("Kayıt Başarılı",1500)
      self.ui.statusBar.setStyleSheet("color:rgb(0,0,255)")

  def ekranlara_yonlendirme(self):

    selected_text=self.ui.iki_combobox.currentText()

    if selected_text=="Diyetisyen":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.diyet_page)
    elif selected_text=="Genel Cerrahi":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.genel_page)
    elif selected_text=="KBB":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.kbb_page)
    elif selected_text=="Nöroloji":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.noroloji_page)
    elif selected_text=="Psikiyatri":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.psikiyatri_page)
    elif selected_text=="Dermatoloji":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.dermatoloji_page)
    elif selected_text=="Fizyoloji":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.fizyoloji_page)
    elif selected_text=="Dahiliye":
      self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.fizyoloji_page)  def diyet_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def genel_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def kbb_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def noro_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def psikiyatri_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def dermatoloji_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def fizyoloji_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)
  def dahiliye_geri_page(self):
    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.ikinci_ekran)