Pyqt5 cv2 ile resim kırpma modülü nasıl yerleştirilir?

Opencv ile bir resim kırpma uygulaması oluşturdum. Bir pencere açıyor onda kırptıktan sonra kırpılan resmi başka bir pencerede gösteriyor. Bu işlemleri opencv nin kendisinde değil de pyqt5’te nasıl yapabilirim?

#Modülleri belirtiyoruz.
import cv2
import os, sys
from responsive_voice import ResponsiveVoice
from responsive_voice.voices import TurkishFemale

#Foto
yol = "./photos/"
liste_yol = os.listdir( yol )
l = [yol+nesne for nesne in liste_yol if ".jpg" or ".png" in nesne]
im_nu = 0
t = 0
kesme = False
x_basl, y_basl, x_son, y_son = 0, 0, 0, 0
 
resim = cv2.imread(l[im_nu])
oriresim = resim.copy()
 

#tıkla kes = crop_node olcaK
def crop_node(olay, x, y, flags, param):
  global x_basl, y_basl, x_son, y_son, kesme, t
 
  if olay == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
    x_basl, y_basl, x_son, y_son = x, y, x, y
    kesme = True
 
  elif olay == cv2.EVENT_MOUSEMOVE:
    if kesme == True:
      x_son, y_son = x, y
 
  elif olay == cv2.EVENT_LBUTTONUP:
    x_son, y_son = x, y
    kesme = False 
 
    refNokta = [(x_basl, y_basl), (x_son, y_son)]
 
    if len(refNokta) == 2: 
      t += 1
      alan = oriresim[refNokta[0][1]:refNokta[1][1], refNokta[0][0]:refNokta[1][0]]
      cv2.imshow("Kesilen Resim", alan)
      cv2.imwrite("cropped-images/new-image"+str(t)+".jpg", alan)

 
cv2.namedWindow("resim", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.setMouseCallback("resim", crop_node)
 
while True:
  key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
  i = resim.copy()
 
  if not kesme:
    cv2.imshow("resim", resim)
 
  elif kesme:
    cv2.rectangle(i, (x_basl, y_basl), (x_son, y_son), (255, 0, 0), 2)
    cv2.imshow("resim", i)  
 
  cv2.waitKey(1)
  if key == ord(" "):
    im_nu += 1
    resim = cv2.imread(l[im_nu])
    oriresim = resim.copy()
    cv2.imshow("resim", resim)
    cv2.setMouseCallback("resim", crop_node)
 
cv2.destroyAllWindows()
1 Beğeni

kimse yardım edemez mi :c

resmi bilgisayariniza kaydedin pytqt5 ile de o fotoyu sonra pyqt5te acin mesela kirptiginiz resmi kipilan.jpg diye kaydedin sonra pyqt5 penceresinde o resmi gosterin imshow() fonksiyonlarini da kaldirin boylece o cv2 pencere acip size fotoyu gostermez

1 Beğeni
def convert_cv_qt(self, cv_img):
    """Convert from an opencv image to QPixmap"""
    rgb_image = cv2.cvtColor(cv_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    h, w, ch = rgb_image.shape
    bytes_per_line = ch * w
    convert_to_Qt_format = QtGui.QImage(rgb_image.data, w, h, bytes_per_line, QtGui.QImage.Format_RGB888)
    p = convert_to_Qt_format.scaled(self.disply_width, self.display_height, Qt.KeepAspectRatio)
    return QPixmap.fromImage(p)

Kırpma olaylarını halletmek için de pyqt5 teki event leri felan kurcalarsın diye düşünüyorum.

Bu da çözüm aslında, ama yukarıdaki daha pratik gibi geliyor bana. Ama denemedim kodu açıkçası

Bu arada anahtar kelime : pyqt5 and cv2 (Googlelamak için)

1 Beğeni