Pyqt5 de Tablodaki Combobox dan bilgi

Alttaki kodlarda tabloya bir ComboBox ekliyorum fakat ben bu ComboBoxdan veri alırken sadece seçtiğim veriyi alabildim sadece.

Bana seçtiğim verinin index sayısı ve hangi satırda olduğunun verileri de lazım.
Nasıl Yapabilirim acaba _

  def anonsListesi(self, kod):
    
    baglanti = sqlite3.connect(ayarlarJson('veritabani'))
    baglanti.row_factory = sqlite3.Row
    islem = baglanti.cursor()
    baglanti.commit()

    islem.execute("SELECT * FROM anonslar WHERE a_kod LIKE ?", (str(kod[:-2])+str('%'),))
    veriler = islem.fetchall()
    sarkiSayisi = len(veriler)

    sfkJson = open('cerezler/parcaAnonsSfk.json', 'r')
    sfkOku = json.loads(sfkJson.read())

    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setHorizontalHeaderLabels(('İsim','Programci','SFK','Tür','Metin', 'İşlem'))
    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setRowCount(sarkiSayisi)
    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setColumnWidth(0,125)
    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setColumnWidth(1,125)
    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setColumnWidth(2,125)
    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setColumnWidth(3,150)
    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setColumnWidth(4,350)
    self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setColumnWidth(5,25)

    satir=int(0)

    if sarkiSayisi>0:
      
      for veri in veriler:

        isim = str(veri['a_kod'])+str('-')+str(veri['a_sira'])

        sfk = 'SFK Yok'
        try:
          for s in sfkOku:
            if s['dosya']==str(isim):
              dosyaGuncellemeTarihi1 = os.path.getmtime(s['yol'])
              sfk = datetime.datetime.utcfromtimestamp(dosyaGuncellemeTarihi1).strftime('%d.%m.%Y-%H:%M:%S')
              break
            else:
              sfk = 'SFK Yok'
        except:
          sfk = 'Hata'

        btn = QPushButton('')
        btn.clicked.connect((lambda satir: lambda: self.WinampAnons(satir))(satir))
        icon = QtGui.QIcon()
        icon.addPixmap(QtGui.QPixmap(":/winamp/winamp.ico"), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
        btn.setIcon(icon)

        combo = QComboBox(self)
        combo.setObjectName("cmbAnonsTur")
        anonsTurListesi = open('anons_tur_list.json', 'r')
        anonsTurListesi = json.loads(anonsTurListesi.read())
        for i in anonsTurListesi:
           combo.addItem(i)     
        

        self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setItem(satir,0,QTableWidgetItem(isim))
        self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setItem(satir,1,QTableWidgetItem(str(veri['a_programci'])))
        self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setItem(satir,2,QTableWidgetItem(str(sfk)))
        self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setCellWidget(satir,3,combo)
        self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setItem(satir,4,QTableWidgetItem(str(veri['a_text'])))
        self.icerikForm.tableIcerikAnonslar.setCellWidget(satir,5,btn)
        satir+=1