Pyqt5 de veri̇leri̇ di̇ğer ui̇ ye aktarma

şimdi ben iki tane ui yaptım qt5 designer ile birincisindeki entry verilerini ikinci yaptığım ui ye nasıl aktartabilirim ?

ingilizcem pek yok abi main.ui main2.ui var mainde böyle atayım kodları :

#/usr/bin/env python3
# -*-coding:utf-8-*-

import sys
import os
import datetime
import time
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from random import choice
from random import randint
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QMainWindow,QWidget
from PyQt5.QtCore import QThread, QThreadPool
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebPage
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebView
from maingui import Ui_main
from main2gui import Ui_MainWindow

class gui(QMainWindow):
	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.ui = Ui_main()
		self.ui.setupUi(self)
		
	def botbaslat(self):
		print("Bot Başlatma Bölümü")
		self.ui = Ui_MainWindow()
		self.ui.setupUi(self)
		
	def botdurdur(self):
		print("Bot Durdurma Bölümü")
		
app = QApplication([])
uygulama = gui()
uygulama.show()
sys.exit(app.exec_())

bu kodda ne değişikliği yaparsam birinci uiden veri alıp ikinci ui ye eklerim

Selamun aleyküm, evde değildim kusura bakma. PyQt5 ile ilgili pek deneyimim yok. Aşağıdaki videoyu incele istersen.

Ekran görüntüsü_2021-01-13_09-37-10

benim böyle iki tane mainim var abi pencere açmayı sayende yaptım ama iki pencere arasında veri alış verişini sağlayamadım denedim olmadı kodlarım şöyle

main.py

#/usr/bin/env python3
# -*-coding:utf-8-*-

import sys
import os
import datetime
import time
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from random import choice
from random import randint
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QMainWindow,QWidget
from PyQt5.QtCore import QThread, QThreadPool
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebPage
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebView
from PyQt5.QtCore import pyqtSignal
from bcvcbotbaslat import gui2
from maingui import Ui_main

class gui(QMainWindow):
	
	new_signal = pyqtSignal(str)
	new_signal2 = pyqtSignal()
	new_signal3 = pyqtSignal()
	new_signal4 = pyqtSignal()

	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.ui = Ui_main()
		self.ui.setupUi(self)

		self.settings_object = gui2()

		self.settings_object.new_signal4.connect(self.ekle)
		self.settings_object.new_signal3.connect(self.ekle)
		self.settings_object.new_signal2.connect(self.ekle)
		self.settings_object.new_signal.connect(self.ekle)

	def botbaslat(self):
		
		print("Bot Başlatma Bölümüdür.")
		
		self.settings_object.show()

		pencereadet = self.ui.padet.text()

		pencereproxy = self.ui.pproxyadet.text()

		linkdosyaadi = self.ui.linkdadi.text()

		linkadet = self.ui.linkadet.text()

		#print("Pencere Adet : " , pencereadet , "\nPencere Proxy Adet : " , pencereproxy , "\nLink Dosya Adı : " , linkdosyaadi , "\nToplam Link Adet : " , linkadet)
	
		self.new_signal3.emit(pencereadet)
		self.new_signal2.emit(pencereproxy)
		self.new_signal.emit(linkdosyaadi)
		self.new_signal4.emit(linkadet)	def botdurdur(self):
		print("Bot Durdurma Bölümüdür.")
		self.settings_object.close()

	def ekle(self,pencereadet,pencereproxy,linkdosyaadi,linkadet):
		self.ui.sonuc1.setText(pencereadet)
		self.ui.sonuc2.setText(pencereproxy)

main2.py

#/usr/bin/env python3
# -*-coding:utf-8-*-

import sys
import os
import datetime
import time
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from random import choice
from random import randint
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QMainWindow,QWidget
from PyQt5.QtCore import QThread, QThreadPool
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebPage
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebView
from PyQt5.QtCore import pyqtSignal
from bcvcbotbaslat import gui2
from maingui import Ui_main

class gui(QMainWindow):
	
	new_signal = pyqtSignal(str)
	new_signal2 = pyqtSignal()
	new_signal3 = pyqtSignal()
	new_signal4 = pyqtSignal()

	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.ui = Ui_main()
		self.ui.setupUi(self)

		self.settings_object = gui2()

		self.settings_object.new_signal4.connect(self.ekle)
		self.settings_object.new_signal3.connect(self.ekle)
		self.settings_object.new_signal2.connect(self.ekle)
		self.settings_object.new_signal.connect(self.ekle)

	def botbaslat(self):
		
		print("Bot Başlatma Bölümüdür.")
		
		self.settings_object.show()

		pencereadet = self.ui.padet.text()

		pencereproxy = self.ui.pproxyadet.text()

		linkdosyaadi = self.ui.linkdadi.text()

		linkadet = self.ui.linkadet.text()

		#print("Pencere Adet : " , pencereadet , "\nPencere Proxy Adet : " , pencereproxy , "\nLink Dosya Adı : " , linkdosyaadi , "\nToplam Link Adet : " , linkadet)
	
		self.new_signal3.emit(pencereadet)
		self.new_signal2.emit(pencereproxy)
		self.new_signal.emit(linkdosyaadi)
		self.new_signal4.emit(linkadet)	def botdurdur(self):
		print("Bot Durdurma Bölümüdür.")
		self.settings_object.close()

	def ekle(self,pencereadet,pencereproxy,linkdosyaadi,linkadet):
		self.ui.sonuc1.setText(pencereadet)
		self.ui.sonuc2.setText(pencereproxy)

botbaslat.py

#/usr/bin/env python3
# -*-coding:utf-8-*-

import sys
import os
import datetime
import time
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from random import choice
from random import randint
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QMainWindow,QWidget
from PyQt5.QtCore import QThread, QThreadPool
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebPage
from PyQt5.QtWebKitWidgets import QWebView
from PyQt5.QtCore import pyqtSignal
from main2gui import Ui_MainWindow

class gui2(QMainWindow):

	new_signal = pyqtSignal(str)
	new_signal2 = pyqtSignal()
	new_signal3 = pyqtSignal()
	new_signal4 = pyqtSignal()

	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.ui = Ui_MainWindow()
		self.ui.setupUi(self)

nasıl yapabilirim acaba?

Pencereleri QtWidgets.QMainWindow dan veya QtWidgets.QWidget dan miras alarak oluşturduğun yeni bir sınıftan oluştur. Bir pencereden diğerini çağırırken init fonksiyonuna parametre olarak verileri gönder. Veya verilerini globals a ekle ikisinden de istediğin zaman kullan.

yapamadım denedim hocam