Pyqt5 de widgetlar gözükmüyor

pyqt5 de widgetlarım gözükmüyor nasıl çözebilirm

bu dosyada uygulamayı çalıştırıyorum

from PyQt5.QtWidgets import QApplication
from anaekran import MainWindow
import sys

app = QApplication(sys.argv)
pencere = MainWindow()
pencere.show()


sys.exit(app.exec_())

burdada ana kodlar var

import sqlite3
import typing
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5 import QtCore,QtGui,QtWidgets
import sys

from PyQt5.QtWidgets import QWidget

class MainWindow(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setWindowTitle("Ana Ekran")
    font = QtGui.QFont()
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.setFixedSize(1280,879)

    self.ButtonUrunEkle = QPushButton("Ürün Ekle")
    self.ButtonUrunEkle.setGeometry(QtCore.QRect(30, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunEkle.setFont(font)

    self.ButtonUrunSil = QPushButton("Ürün Sil")
    self.ButtonUrunSil.setGeometry(QtCore.QRect(150, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunSil.setFont(font)

    self.ButtonUrunAra = QPushButton("Ürün Ara")
    self.ButtonUrunAra.setGeometry(QtCore.QRect(270, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunAra.setFont(font)

    self.ButtonUrunGuncelle = QPushButton("Ürün Güncelle")
    self.ButtonUrunGuncelle.setGeometry(QtCore.QRect(390, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunGuncelle.setFont(font)

    self.ButtonMarkaDuzenle = QPushButton("Marka Düzenle")
    self.ButtonMarkaDuzenle.setGeometry(QtCore.QRect(510, 600, 111, 51))
    self.ButtonMarkaDuzenle.setFont(font)

    self.tableWidget = QTableWidget()
    self.tableWidget.setGeometry(QtCore.QRect(280, 0, 971, 551))
    self.tableWidget.setRowCount(30)
    self.tableWidget.setColumnCount(7)

    self.labelresim = QLabel("")
    self.labelresim.setGeometry(QtCore.QRect(50, 50, 151, 331))

    self.labeldegismeyen = QLabel("Ürün Adı:")
    self.labeldegismeyen.setGeometry(QtCore.QRect(20, 430, 61, 16))
    self.labeldegismeyen.setFont(font)

    self.ButtonUrunSec = QPushButton("Ürün Seç")
    self.ButtonUrunSec.setGeometry(QtCore.QRect(10, 477, 261, 41))
    self.ButtonUrunSec.setFont(font)

    self.ButtonFiyatListesi = QPushButton("Fiyat Listesi")
    self.ButtonFiyatListesi.setGeometry(QtCore.QRect(630, 600, 111, 51))
    self.ButtonFiyatListesi.setFont(font)

    self.ButtonFiyatDuzenle = QPushButton("Fiyat Düzennle")
    self.ButtonFiyatDuzenle.setGeometry(QtCore.QRect(750, 600, 111, 51))
    self.ButtonFiyatDuzenle.setFont(font)

    self.ButtonUrunListele = QPushButton("Tüm Ürünleri Listele")
    self.ButtonUrunListele.setGeometry(QtCore.QRect(870, 600, 141, 51))
    self.ButtonUrunListele.setFont(font)

    

Emin olmamakla beraber, bu sınıfta def tanımlamalarının giriş kısmının doğru olmadığını düşünüyorum. QtDesigner’ı kullanırsan, daha iyi sonuçlar elde edeceğini ve konuyu daha iyi anlayacağın kanaatindeyim.


from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5 import QtCore,QtGui
import sys

from PyQt5.QtWidgets import QWidget

class MainWindow(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setWindowTitle("Ana Ekran")
    font = QtGui.QFont()
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.setFixedSize(1280,879)

    self.ButtonUrunEkle = QPushButton("Ürün Ekle",self)
    self.ButtonUrunEkle.setGeometry(QtCore.QRect(30, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunEkle.setFont(font)

    self.ButtonUrunSil = QPushButton("Ürün Sil",self)
    self.ButtonUrunSil.setGeometry(QtCore.QRect(150, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunSil.setFont(font)

    self.ButtonUrunAra = QPushButton("Ürün Ara",self)
    self.ButtonUrunAra.setGeometry(QtCore.QRect(270, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunAra.setFont(font)

    self.ButtonUrunGuncelle = QPushButton("Ürün Güncelle",self)
    self.ButtonUrunGuncelle.setGeometry(QtCore.QRect(390, 600, 111, 51))
    self.ButtonUrunGuncelle.setFont(font)

    self.ButtonMarkaDuzenle = QPushButton("Marka Düzenle",self)
    self.ButtonMarkaDuzenle.setGeometry(QtCore.QRect(510, 600, 111, 51))
    self.ButtonMarkaDuzenle.setFont(font)

    self.tableWidget = QTableWidget(self)
    self.tableWidget.setGeometry(QtCore.QRect(280, 0, 971, 551))
    self.tableWidget.setRowCount(30)
    self.tableWidget.setColumnCount(7)

    self.labelresim = QLabel("",self)
    self.labelresim.setGeometry(QtCore.QRect(50, 50, 151, 331))

    self.labeldegismeyen = QLabel("Ürün Adı:",self)
    self.labeldegismeyen.setGeometry(QtCore.QRect(20, 430, 61, 16))
    self.labeldegismeyen.setFont(font)

    self.ButtonUrunSec = QPushButton("Ürün Seç",self)
    self.ButtonUrunSec.setGeometry(QtCore.QRect(10, 477, 261, 41))
    self.ButtonUrunSec.setFont(font)

    self.ButtonFiyatListesi = QPushButton("Fiyat Listesi",self)
    self.ButtonFiyatListesi.setGeometry(QtCore.QRect(630, 600, 111, 51))
    self.ButtonFiyatListesi.setFont(font)

    self.ButtonFiyatDuzenle = QPushButton("Fiyat Düzennle",self)
    self.ButtonFiyatDuzenle.setGeometry(QtCore.QRect(750, 600, 111, 51))
    self.ButtonFiyatDuzenle.setFont(font)

    self.ButtonUrunListele = QPushButton("Tüm Ürünleri Listele",self)
    self.ButtonUrunListele.setGeometry(QtCore.QRect(870, 600, 141, 51))
    self.ButtonUrunListele.setFont(font)

app = QApplication(sys.argv)
pencere = MainWindow()
pencere.show()


sys.exit(app.exec_())

Butonların widgetların falan bulunacağı yeri seçmemişsin.

Widget’lari gorunur bir yere eklemek lazim