PyQt5 ile line edite girilen bir verinin kontrolü

Selam arkadaşlar.
Line Edite girilen bir verinin sayısal mı yoksa harfmi olduğunu nasıl kontrol edebilirim?
String metotlarını deniyorum ama beceremiyorum
en sonunda şunu yazdım:

    for harf in self.personel_ekle_maas:
      x=harf.isalpha()
      if x==True:
        messagebox = QMessageBox()
        messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
        messagebox.setWindowTitle("Hatalı Giriş")
        messagebox.setText("Şifreniz rakamlardan oluşmalı")
        messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
        buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
        buton_ok.setText("Tamam")
        messagebox.exec_()

ama yine olmadı. Sadece girilen veri sayısal ise hata vericek,başka bir yerde harf ile de kontrol edeceğim.
Yardım eder misiniz?

LineEdit dediğiniz component tkinterde kullandığınız Entry’nin aynısı. LineEditten veri girdisi aldığınızda alınan verinin tipi string oluyor. LineEdit’ten veri almak içinde QLineEdit sınıfından instance oluşturmanız gerekiyor. Örneğin
girdi = QtWidgets.QLineEdit(bulunduğu_alan)
Kullanıcıdan gelen girdiyi işlemek(okumak) için text methodundan yararlanıyoruz, girdi.text()
Yalnızca tam sayı olması içinde QtGui modülünde bulunan QIntValidator sınıfını kullanmalısınız

from PyQt5.QtGui import QIntValidator
girdi.setValidator(QIntValidator())

Örnek kullanım

1 Beğeni

Arif hocam pythonda gördüğüm kadarıyla devasa bir kütüphane var. Bunların hepsini nasıl ezberleyebiliriz?

1 Beğeni

Şahsi fikrimi belirtecek olursam; Aslında öğrendiğiniz zaman ister istemez ezberlemiş oluyorsunuz. Peki nasıl öğreniyorsunuz ? Aklınıza gelen bir fikri önce internette aratmayla gerçekleştiriyorsunuz. Bu durumda öğrenme nasıl işliyor ? İnsanların yazdıklarını inceleyerek, ne nereden gelmiş onu anlamak, bu nasıl kullanılmış onu denemek… Yani herkes birinden feyz alarak kendi yolunu çiziyor diyebilirim.

Bilgiyi öğrenme aşaması/zorluğu öğrenilecek bilginin ait olduğu konuyla doğrudan alakalı. Bu alanlarda da öğrenimin sürece bağlı olduğunu bilmelisiniz.
Forumda şimdiye kadar açtığım konuları incelerseniz size söylediklerimi yerine getirmeye çalıştığımı anlayabilirsiniz.

Bu soruyu bana sormak yerine çok daha iyi olan insanlar(ki bunu bu forumda herkes biliyor) onlara bu sorunuzu yöneltirseniz sizin için çok daha faydalı olur.

2 Beğeni

Python temellerini öğerendikten sonra aslında gerisi çok kolay bol bol uygulama yaparak öğrenebiliyorsun zaten bir süre sonra istesen de istemesen de ezberliyorsun ïzerine bir de pythonun kolaylığı var…

1 Beğeni