Pyqt5 ile qtdesigner birleştirememe

Merhaba, Benim problemim şu:
Qt designer ile 4 qpushbutondan oluşan,clicked() signal/slot ekledim ve arayüz tasarladım daha sonra bu .ui uzantılı olarak kayıt edip bu dosyayı .py coduna çevirdim.
Pycharm ile de bu .py uzantılı sayfayı kullanıp oradaki butonlara işlem atamak istiyorum. Nasıl kullanmam gerekiyor.

sayfa1.ui ve sayfa2.ui dosyalarını sayfa1.py ve sayfa2.py doayalarına gönüştürdüm. sayfa1 deki

class Ui_MainWindow(object): sınıfının içerisine aşağıdaki metodu yazdım.

    def ok(self):
    self.window = QtWidgets.QMainWindow()
    self.ui= Ui_MainWindow2()#sayfa2 clas adını 2 yaparak kullandım
    self.ui.setup(self.window)#setupUI olarak gelen metodun adını setup yaparak kullandım
    self.window.show()

sayfa1 de def setupUi(self, MainWindow): metodunun içinde bulunan butonu

self.pushButton_ok.clicked.connect(self.ok)

olarak değiştirdim ve sayfa1 de run ettiğimde ok tuşuna bastığında hazırladığım diğer ekrana geçti.