PyQt5 JavaScript

Merhabalar,

Javascript ile üretilecek ekstra sayfalarla beraber html dosyalarını çekmek istiyorum python a. Şu kod minimum uğraşla bunu yaptığını iddaa ediyordu.

import sys 
from PyQt4.QtGui import * 
from PyQt4.QtCore import * 
from PyQt4.QtWebKit import * 
 
class Render(QWebPage): 
 def __init__(self, url): 
  self.app = QApplication(sys.argv) 
  QWebPage.__init__(self) 
  self.loadFinished.connect(self._loadFinished) 
  self.mainFrame().load(QUrl(url)) 
  self.app.exec_() 
 
 def _loadFinished(self, result): 
  self.frame = self.mainFrame() 
  self.app.quit() 
 
url = 'http://webscraping.com' 
r = Render(url) 
html = r.frame.toHtml() 

Ancak PyQt5 da Webkit le beraber bir kaç module deprecate etmiş. Yeni yolu nasıl acaba?