PyQt5 kurulumu ve pycharm hatası alıyorum

PyCharma PyQt5 kurmaya çalışıyorum ve hata alıyorum acaba yardımcı olabilecek var mı ?

Project interpreter bölümünde arayüzden deneyin. Ayrıca sistem interpreteri değil pyvenv kullandığınızdan emin olun.

denedim lakin yine aynı hatayı alıyorum.

Hatayi yazarsan daha cok kisi yardim edebilecektir.

2 Beğeni

Visual c++ 14 kurmaniz gerekiyor. Hatada baglantisi verilmis.

(venv) E:\Python Derslerim\venv>pip install PyQt5
Collecting PyQt5
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/39/8f/75b184f4b9798775f2e575f8d4da1c4908ec019a
43a970d9eec2a70888b4/PyQt5-5.14.1-5.14.0-cp35.cp36.cp37.cp38-none-win32.whl
Collecting PyQt5-sip<13,>=12.7 (from PyQt5)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/16/81/65f1c54ee545aef75e7ff760a5635f176d1528a1
bf6d874bfe22bb2d283c/PyQt5_sip-12.7.0.tar.gz
Installing collected packages: PyQt5-sip, PyQt5
Running setup.py install for PyQt5-sip … \ Subprocess output does not appear to be encoded as
cp1254
error
Complete output from command E:\Yeni\venv\Scripts\python.exe -u -c “import setuptools, tokenize;_
file_=‘C:\Users\SaLoooooo\AppData\Local\Temp\pip-install-mfkn3y39\PyQt5-sip\setup.py’;f=get
attr(tokenize, ‘open’, open)(file);code=f.read().replace(’\r\n’, ‘\n’);f.close();exec(compile(cod
e, file, ‘exec’))” install --record C:\Users\SaLoooooo\AppData\Local\Temp\pip-record-640rh5j1\ins
tall-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers E:\Yeni\venv\include
site\python3.8\PyQt5-sip:
running install
running build
running build_ext
building ‘PyQt5.sip’ extension
creating build
creating build\temp.win32-3.8
creating build\temp.win32-3.8\Release
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\cl.exe /c /nologo /Ox /W3 /GL /DNDEBUG
/MD -IE:\Yeni\venv\include “-IE:\Python 3.x\include” “-IE:\Python 3.x\include” “-IC:\Program Files (
x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\INCLUDE” “-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0
VC\ATLMFC\INCLUDE” “-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.10240.0\ucrt” /Tcapiversion
s.c /Fobuild\temp.win32-3.8\Release\apiversions.obj
apiversions.c
e:\python 3.x\include\pyconfig.h(206): fatal error C1083: i‡erme dosyas\x8d a‡\x8dlam\x8dyor: ‘ba
setsd.h’: No such file or directory
error: command ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\cl.exe’ failed wi
th exit status 2

----------------------------------------

Command "E:\Yeni\venv\Scripts\python.exe -u -c “import setuptools, tokenize;file=‘C:\Users\SaLo
ooooo\AppData\Local\Temp\pip-install-mfkn3y39\PyQt5-sip\setup.py’;f=getattr(tokenize, ‘open’, o
pen)(file);code=f.read().replace(’\r\n’, ‘\n’);f.close();exec(compile(code, file, ‘exec’))” i
nstall --record C:\Users\SaLoooooo\AppData\Local\Temp\pip-record-640rh5j1\install-record.txt --single
-version-externally-managed --compile --install-headers E:\Yeni\venv\include\site\python3.8\PyQt5-sip
" failed with error code 1 in C:\Users\SaLoooooo\AppData\Local\Temp\pip-install-mfkn3y39\PyQt5-sip\

dediğinizi yaptım 2 defa lakin hala aynı hatayı alıyorum

Hatayi goremeden yardim edemeyecegim.

Hata budur.

Alintiyi ``` satirlari arasina alirsan daha rahat okunur.

Sorunun pycharm’dan oldugunu zannetmiyorum. Her halukarda, komutu pycharm disinda (ama virtualenv icinde) yazarak deneyebilirsin.

VS 14 6 senelik, daha yenisini kurmayi dene. https://github.com/Yggdroot/LeaderF/issues/331

pycharm da pyqt5 çalıştırmak için bilgisayarınıza 3.5 sürümünü yükleyerek proje oluştururken 3.5 sürümü ile oluşturun. Bu şekilde yapınca kütüphaneyi yükleyip çalıştırıyor