Pyqt5 pencere ögelerini kaldırma sorusu

Arkadaşlar Pyqt5 konusunda bir sorum olacaktı. Pyqt5’te pencere ögelerini kaldırabiliyor muyuz?
Mesala penceredeki butonu yok etmek(kaldırmak) gibi…
Çokca yol denedim ama bir türlü yapamadım.