PyQt5 QGraphicsScene.addRect() problemi

Merhabalar, QGraphicsScene içine bir rect oluşturmak istiyorum fakat kodların hiç bir etkisi olmuyor.

Kodlar:

class NodeGraphicsScene(QGraphicsScene):
  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)

    self.sceneWidth, self.sceneHeight = 1000, 1000
    self.setSceneRect(self.sceneWidth//2, self.sceneHeight//2, self.sceneWidth, self.sceneHeight)

    self.setBackgroundBrush(QColor("#191919"))

class NodeEditorWindow(QWidget):
  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)
    self.setWindowTitle("Node Editor")
    self.setMinimumSize(100, 100)
    self.resize(800, 500)

    self.layout = QVBoxLayout()
    self.layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.setLayout(self.layout)

    self.scene = NodeGraphicsScene() #Ayrı oluşturduğum bir Class. Yukarıda var.

    self.view = QGraphicsView()
    self.view.setScene(self.scene)
    self.layout.addWidget(self.view)

    self.addRectNode()

    self.show()
  
  def addRectNode(self):
    nodeBrush = QBrush(Qt.green)
    outlinePen = QPen(Qt.black)
    outlinePen.setWidth(2)

    rect = self.scene.addRect("DENEME")
    rect.setFlag(QGraphicsItem.ItemIsSelectable, True)
    rect.setFlag(QGraphicsItem.ItemIsMovable, True)

    print("Debug: Node Added")

if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  root = NodeEditorWindow()
  sys.exit(app.exec_())

Açıklama satırları ile bırakıyorum.

#Kullacanağımız libraryleri giriyoruz
from PyQt5 import QtCore, QtWidgets

#Dikdörtgen için class oluşturuyoruz
class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow):
  def __init__(self, parent=None):
    super(MainWindow, self).__init__(parent)

    #Ekranı ayarlıyoruz.
    scene = QtWidgets.QGraphicsScene(self)
    #Görüntüde hangi ekranın çıkacağını söylüyoruz. Bir tane var zaten
    view = QtWidgets.QGraphicsView(scene)

    #Dikdörtgeni ortada çıkmasını söylüyoruz
    self.setCentralWidget(view)

    #Dikdörtgeni oluşturuyoruz
    rect_item = QtWidgets.QGraphicsRectItem(QtCore.QRectF(0, 0, 100, 100))

    #Hareket ettirmek istersen dikdörtgeni bunu koyabilirsin
    rect_item.setFlag(QtWidgets.QGraphicsItem.ItemIsMovable, True)
    #------
    #Yaptığımız dikdörtgeni ekrana ekliyoruz
    scene.addItem(rect_item) 


if __name__ == '__main__':
  import sys

  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)#çalıştıracağımız uygulamayı oluşturuyoruz.
  w = MainWindow()#Uygulama ekranınında çıkacak olan dikdörtgenimiz için ekranı ayarlıyoruz
  w.resize(640, 480)#ekran boyutunu ayarlıyoruz
  w.show()#ekranı gösteriyoruz
  sys.exit(app.exec_())#Kapama tuşuna basınca uygulamanın kapanmasını saplıyoruz. Yoksa açıldığı gibi kapanır.```