Pyqt5 Tabloda Veritabanındaki Verileri Nasıl Gösterebilirim?

Merhaba;
Küçük bir uygulama yazıyorum. Veritabanına verileri ekledim. Eklediğim verileri pyqt5’te nasıl tabloda gösterebilirim. Birde table widget ile table view arasındaki fak nedir?

def Load_Database(self):
  vt = sqlite3.connect('2019.sqlite')

  cek = "SELECT * FROM merkez"
  res = vt.execute(cek)
  self.tableWidget.setRowCount(0)
  for row_index, row_data in enumerate(res):
    self.tableWidget.insertRow(row_index)
    for colm_index, colm_data in enumerate(row_data):
      self.tableWidget.setItem(row_index, colm_index, QtWidgets.QTableWidgetItem(str(colm_data)))
  vt.close()

Bir de 5 farklı tablodaki veriyi tek bir table view de nasıl görüntüleyebilirim.(Mesela sadee gün içinde girilen kayıtların tümünü çekip bir table viewde göstermek)

Bunu nasıl yapacaksınız ki, tablolardaki alan isimleri aynı mı? Aynı ise farklı tablolara ihtiyaç yok. Farklı ise aynı table view’da gösterilmez, farklı table view’lar kullanın.

Aslında şöyle bir yapı var a,b,c,d,e kasaları var. her birinin gelir gider formatı farklı. Bu kasalar kendi içinde hesapları ayrı tutuluyor ve daha sonra da tek bir ortak havuzda tüm gelir giderler hesaplanıyor.

Art arda ekleyerek? Yukaridaki kod calismiyor mu?