PyQt5 TabWidget sorunu

Ekran Görüntüsü - 2021-01-16 13-17-57

şimdi sorunum şu :

ana.py

# /usr/bin/env python3.6
# -*-coding:utf-8-*-

import os, sys,time, datetime
from PyQt5.QtWebEngine import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtCore import *
from anapencere1 import gui

app = QApplication([])
pencere = gui()
pencere.show()
sys.exit(app.exec_())

anapencere.py :

# /usr/bin/env python3.6
# -*-coding:utf-8-*-

import os, sys,time, datetime
from PyQt5.QtWebEngine import *
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5 import QtGui
from PyQt5 import QtCore
from PyQt5 import QtWebKitWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QTabWidget
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QMainWindow,QWidget
from PyQt5.QtWebEngineWidgets import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtCore import QUrl
from PyQt5.QtCore import QThread
from PyQt5.QtGui import QIcon
from PyQt5.QtGui import QPixmap
from bcvc1gui import Ui_main
from anapencere2 import gui2

class gui(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super(gui, self).__init__()
    self.ui = Ui_main()
    self.ui.setupUi(self)

    self.pencere2 = gui2()

    self.ui.botpanelac.clicked.connect(self.botpanelac)
    self.ui.botpaneldurdur.clicked.connect(self.botpaneldurdur)

  def botpanelac(self):
    self.pencere2.show()

    pencereadet = self.ui.pencereadetsayi.text()
    proxyadet = self.ui.proxyadetsayi.text()
    linkdosyaadi = self.ui.linkdosyaadi.text()
    linkadet = self.ui.linkadetsayi.text()

    self.pencere2.veriler.extend((pencereadet,proxyadet,linkdosyaadi,linkadet))

    self.pencere2.ana()

anapencere2.py :

# /usr/bin/env python3.6
# -*-coding:utf-8-*-

import os, sys,time, datetime
import random
from random import randint
from random import choice
from PyQt5.QtWebEngine import *
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5 import QtGui
from PyQt5 import QtCore
from PyQt5 import QtWebKitWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QTabWidget
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QMainWindow,QWidget
from PyQt5.QtWebEngineWidgets import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtCore import QUrl
from PyQt5.QtCore import QThread
from PyQt5.QtGui import QIcon
from PyQt5.QtGui import QPixmap
from bcvc2gui import Ui_main2

class gui2(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super(gui2, self).__init__()
    self.ui = Ui_main2()
    self.ui.setupUi(self)
    self.veriler = []

  def ana(self):
    pencereadet = self.veriler[0]
    proxyadet = self.veriler[1]
    linkdosyaadi = self.veriler[2]
    linkadet = self.veriler[3]

    self.ui.sonuc1.setText(self.veriler[0])
    self.ui.sonuc2.setText(self.veriler[1])
    self.ui.sonuc3.setText(self.veriler[2])
    self.ui.sonuc4.setText(self.veriler[3])

    proxyadets = int(proxyadet)
    linkadets = int(linkadet)
    pencereadets = int(pencereadet)
    for j in range(1, proxyadets+1):
      for i in range(1,pencereadets+1):
        filehandle = open('%s.txt' % linkdosyaadi, 'r')
        link = [current_place.rstrip() for current_place in filehandle.readlines()]
        url = link[randint(0, linkadets)]
        self.ui.tabWidget.addTab(self.ui.tab,"%s - %s" % (str(i),url))
        self.ui.webView.setUrl(QtCore.QUrl("%s" % url))

tab wiget mesela 41 defa yazdığım zaman 41 defa açmıyor 41. pencereyi açıp duruyor

Python - Hatayı İfade Edemiyorum İçeri Girin Lütfen - Python - YazBel forumu

burada bazı kodlar yazmıştık. Belki işinizi görür. BCVC bot

aynısı değil ki pyqt5 de Qt TabWidget sorunu benim sorunum nasıl yapacağımıda bilemedim

tevhidulvahset kardeşim o eski versiyon ben PYQT5 ile geliştirmeye çalışmaktayım