PyQt5 widget içine yerleştirdiğim plotly grafiğinde sorun

Herkese merhaba. Sizlerden bir konuda yardım istiyorum. PyQt5 te widget içinde Plotly kütüphanesi aracılığıyla oluşturduğum grafikler mevcut. Sorunum şu. Başka bir veri ile çalışmak istediğimde o widget içinde bulunan grafiğin silinmesini ve yeni grafiğin eklenmesini istiyorum. Bunun için plotly dökümanlarından bir kaç yöntem denedim ama işe yaramadı. Yardımcı olursanız çok memnun olurum işte kodum…

from PyQt5.QtWebEngineWidgets import*
from plotly.graph_objects import Figure, Scatter
import plotly.graph_objects as go
from plotly.graph_objects import*
import plotly
     self.fig = Figure(Bar(x=donemler1, y=donemkarzarar1,name="Çeyreklik Satışlar"))#
     self.fig.add_trace(Bar(x=donemler2, y=donemkarzarar2,name="Çeyreklik Net Kar", ))#line_color='#ffe476'
     self.fig.add_trace(Bar(x=donemler3, y=donemkarzarar3,name="Çeyreklik Favök", ))#line_color='#b9d3ee'
     
     self.fig.update_layout(autosize=False,width=690,height=380,margin=dict(t=0, b=0, l=0, r=0),template="plotly_white",legend_title_text='Çeyreklik Veriler',legend=dict(orientation="h",yanchor="bottom",y=1.02,xanchor="right",x=1))
     
     

     
     html = '<html><body>'
     html += plotly.offline.plot(self.fig, output_type='div', include_plotlyjs='cdn',config = {'displayModeBar': False})
     
     html += '</body></html>'

     
     plot_widget = QWebEngineView()
     plot_widget.setHtml(html)

    
     layout=QVBoxLayout(self.ui.grafikceyreksatis)
     layout.setContentsMargins(0,0,0,0)
     layout.addWidget(plot_widget)
     
     self.setLayout(layout)

Değerli arkadaşlar. Çözemediğim problemin plotly kütüphanesinden değil PyQt5 QWebEngineView modülünden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu modülün önbelleğini silip yeniden başlatmak mümkünmü acaba.

PyQt5 Widget içine yerleştirdiğim plotly grafiği

çözdün mü kardeşim problemi

1 Beğeni

Evet çözdüm sizin sorununuz neydi yardımcı olmaya çalışayım

2MB üstündeki plotly grafiklerini yerleştirebiliyor musun?

Denemedim hocam hiç.