PyQt5 Yapısını değerlendirme

import sys
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import *
 
import product
from Window.LoginWindow import *
from Window.ProductWindow import *
import sign
 
# Uygulama oluştur
class WindowMain():
  app = QApplication(sys.argv)
  def __init__(self):
    self.ui = Ui_window()
    self.ui.setupUi(mainWindow)
    mainWindow.show()
 
    self.ui.pushButton.clicked.connect(self.sign_window)
 
    self.sign_login = sign.login()
 
    self.isLogin = False
 
    sys.exit(self.app.exec_())
 
  def on_button_clicked(self):
    alert = QMessageBox()
    if self.isLogin == True:
      alert.setText('Giriş başarılı')
      return ProductWindow()
    elif self.isLogin == False:
      alert.setText('Bilgiler yanlış')
    else:
      alert.setText('Bilinmeyen bir hata!')
    alert.exec()
 
  def sign_window(self):
    _uname = self.ui.line_uname.text()
    _pass = self.ui.line_pass.text()
    n = self.sign_login.squary(_uname, _pass)
    self.isLogin = n
    return self.on_button_clicked()
 
class ProductWindow():
  def __init__(self):
    self.ui = Ui_MainWindow()
    self.ui.setupUi(mainWindow)
 
mainWindow = QMainWindow()
WindowMain()

Bu kod şimdilik istediğim gibi çalışıyor. Şifre ekranından sonra uygulamayı açıyor. Bunun kullanımı doğru mu? Değilse nasıl yapmalıyım?

Sonuçta kodun çalışmasından çok doğruluğu ve okunaklı olması da önemli.