PySide2 nasıl sayfa geçiş efekti yaparım

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QPushButton, QStackedWidget, QLabel, QSizePolicy, QSpacerItem, QFrame
from PyQt5.QtCore import Qt, QPropertyAnimation, QRect
class MyMainWindow(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()

    self.stacked_widget = QStackedWidget()
    self.page1 = QWidget()
    self.page2 = QWidget()

    self.setup_ui()

  def setup_ui(self):

    # page 1
    label1 = QLabel("Page 1")
    label1.setAlignment(Qt.AlignCenter)
    label1.setStyleSheet("font-size: 30px;")
    label1.setFixedSize(400, 300)

    page1_layout = QVBoxLayout()
    page1_layout.addWidget(label1)
    page1_layout.addSpacerItem(QSpacerItem(0, 40, QSizePolicy.Minimum, QSizePolicy.Expanding))
    button = QPushButton("Go to Page 2")
    button.setStyleSheet("font-size: 20px;")
    button.clicked.connect(self.animate)
    page1_layout.addWidget(button)
    page1_layout.addSpacerItem(QSpacerItem(0, 40, QSizePolicy.Minimum, QSizePolicy.Expanding))
    page1_layout.setAlignment(Qt.AlignCenter)
    self.page1.setLayout(page1_layout)

    # page 2
    label2 = QLabel("Page 2")
    label2.setAlignment(Qt.AlignCenter)
    label2.setStyleSheet("font-size: 30px;")
    label2.setFixedSize(400, 300)

    page2_layout = QVBoxLayout()
    page2_layout.addWidget(label2)
    page2_layout.addSpacerItem(QSpacerItem(0, 40, QSizePolicy.Minimum, QSizePolicy.Expanding))
    button = QPushButton("Go to Page 1")
    button.setStyleSheet("font-size: 20px;")
    button.clicked.connect(self.animate)
    page2_layout.addWidget(button)
    page2_layout.addSpacerItem(QSpacerItem(0, 40, QSizePolicy.Minimum, QSizePolicy.Expanding))
    page2_layout.setAlignment(Qt.AlignCenter)
    self.page2.setLayout(page2_layout)

    # stacked widget
    self.stacked_widget.addWidget(self.page1)
    self.stacked_widget.addWidget(self.page2)
    self.setCentralWidget(self.stacked_widget)

    self.setGeometry(100, 100, 400, 300)
    self.setWindowTitle("Stacked Widget Animation")
    self.show()

  def animate(self):
    if self.stacked_widget.currentIndex() == 0:
      self.anim = QPropertyAnimation(self.stacked_widget, b"geometry")
      self.anim.setDuration(150)
      self.anim.setStartValue(self.stacked_widget.geometry())
      self.anim.setEndValue(self.stacked_widget.geometry().translated(-400, 0))
      self.anim.finished.connect(self.change_page)
      self.anim.start()

    elif self.stacked_widget.currentIndex() == 1:
      self.anim = QPropertyAnimation(self.stacked_widget, b"geometry")
      self.anim.setDuration(150)
      self.anim.setStartValue(self.stacked_widget.geometry())
      self.anim.setEndValue(self.stacked_widget.geometry().translated(400, 0))
      self.anim.finished.connect(self.change_page)
      self.anim.start()

  def change_page(self):
    index = self.stacked_widget.currentIndex()
    if index == 0:
      self.stacked_widget.setCurrentIndex(1)
    else:
      self.stacked_widget.setCurrentIndex(0)

app= QApplication([])
win = MyMainWindow()
app.exec_()

Bunu deniyorum da bu önce gri sayfaya geçiyor sonra benim sayfama geçiyor gibi duruyor ben öyle durmasın istiyorum nasıl yaparım