Pyside2/Pyqt5 üzerinde Gridlayout için de bulunan widgetleri sürükle bırakla nasıl yerlerini değiştirebiliriz?

Arkadaşlar başlıkta dediğim gibi Gridlayout içinde ki widgetler sürükle bırakla yer değiştirme özelliğine sahip olacak bunu nasıl yapabiliriz?
BİLGİLENDİRME:yapmak istediğimin QHBoxLayout ile yapılmış halinin linkin koyuyorum